Siz, şimdi, AKP olarak bu seçimlere başkanlık sistemi iddiasıyla mı gireceksiniz?

23 Mart 2015 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Sayın Hamzaçebi, buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bostancı'nın açıklamaları doğrusu çok ilginç. Şöyle bir değerlendirme yaptı: "'Ara rejimle Sayın Erdoğan'ın sözünü ettiği parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır.' şeklindeki değerlendirme aynı şey değildir. Ara rejim kötüdür ama parlamenter sistemin bekleme odasına alınmış olması bir ara rejime benzetilecek bir şey değildir, bu iyi bir şeydir, olabilir." anlamında üzüntüyle karşıladığım bir değerlendirme yaptı.
Şimdi, Sayın Bostancı, Sayın Erdoğan "Ben Anayasa'yı tanımıyorum." diyor. Yani "Parlamenter sistemi bekleme odasına aldık, 7 Haziran seçimlerinde de millet başkanlık sistemi veya parlamenter sistem konusunda karar verecektir." diyor. Siz, şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Sayın Başbakanın Genel Başkanlığını yaptığı bir siyasi partinin mensubu olarak bu seçimlere siz başkanlık sistemi iddiasıyla mı gireceksiniz, yoksa parlamenter sistem iddiasıyla mı gireceksiniz, siz buna bir cevap verin önce.
Teşekkür ederim.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.