Riva Deresi tıpkı Nilüfer Çayı gibi büyük bir kirlilikle karşı karşıyadır

4 Mart 2015 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69'ucu Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bursa Nilüfer Çayı'yla ilgili burada çok güzel konuşmalar yapıldı. Nilüfer Çayı'nın yaşadığı sorunların bir benzeri İstanbul'da Riva Deresi'nde yaşanmaktadır. Diğer adıyla Çayağzı Deresi, İstanbullular tarafından bilinen adıyla Riva Deresi Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Tepecik Mahallesi yakınlarında doğar, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinden geçer, Beykoz'un yaklaşık 10 mahallesinden yine devam eder ve Karadeniz'de denize dökülür. Riva Deresi'nde bugünlerde yoğun balık ölümleri yaşanmaktadır. Riva Deresi, tıpkı Nilüfer Çayı gibi, büyük bir kirlilikle karşı karşıyadır. Riva Deresi'ne foseptikler akıtılabilmekte, çevrede bulunan küçük sanayi kuruluşlarının atıkları yine dereye akıtılmakta, izinsiz hafriyat dökümleri yapılmakta ve daha sayabileceğimiz birçok nedenle Riva Deresi gerçekten yoğun bir kirlilik yaşıyor. Bitki ve balık türleri tehlike altındadır, yok olmaktadır, diğer endemik türler azalmakta, göçmen kuşların doğal ortamları bozulmakta ve ortadan kalkmakta ve bunun gibi sayısız sorunu yaşıyoruz. Nilüfer Çayı, Riva Deresi ve belki Türkiye'de daha -belki değil mutlaka- birçok dere gerçekten devletin koruma tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır. Burada sadece kürsüden "Bu derelerin durumu iyidir." demek doğru değildir, özel bir önlem almak gerekiyor. Ben Nilüfer Çayı'yla ilgili yapılan öneriler yanında, Riva Deresi'ne ilişkin olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığını göreve çağırıyorum. Riva Deresi elden çıkmak üzeredir.
Teşekkür ederim.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.