Sayın Hüseyin Çelik; kendisine partisine güveniyorsa dokunulmazlıkları kaldıralım

-CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ HAMZAÇEBİ:
-''SAYIN HÜSEYİN ÇELİK, KENDİSİNE,
PARTİSİNE GÜVENİYORSA, DOKUNULMAZLIKLARI
OY BİRLİĞİYLE KALDIRALIM''
TBMM (A.A) - 10.12.2010 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e, ''Sayın Çelik, kendisine, partisine, milletvekillerine güveniyorsa dokunulmazlıkları oy birliğiyle kaldıralım'' çağrısında bulundu.
Hamzaçebi, CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Çakır'ın, 1971 ve 1980 darbe dönemleri ile 28 Şubt 1997 sürecinde, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Silahlı Kuvvetlerinden re'sen emekli edilen subay, astsubay ve askeri memurların özlük haklarını yeniden düzenleyen kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, CHP'ye yönelik dünkü açıklamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hamzaçebi, Çelik'in, ''çirkin bir siyaset üslubu benimsediğini, bunun kendi tercihi olduğunu'' öne sürdü.
Hamzaçebi, Çelik'in, toplumu, etnik kimliği, inancına göre ayrıştıran bir anlayışı ifade ettiğini belirterek, ''Cümleleri dikkatle okunduğunda Kürt kökenli veya Alevi vatandaşlarımıza farklı bakan, bu kişileri küçük gören, onları ayrıştıran, bunu siyaset açısından eksi bir unsur olarak değerlendiren bir anlayış var. Sayın Çelik'in bu cümleleri, diğerlerinden çok daha önemlidir. Bu AKP'nin, CHP'yi, diğer muhalefet partilerini yıpratmak için önümüzdeki dönemde başvuracağı yoldur. Bu onun işaretidir'' diye konuştu.
-''RAKAMLARLA OYNUYOR''-
Çelik'in, CHP'nin dokunulmazlık dosyası oranının, yüzde 70 olduğuna yönelik sözlerini değerlendiren Hamzaçebi, Çelik'in gerçekleri saptırdığını, rakamlarla oynadığını, rakamları istediği gibi kullandığını savundu.
Hamzaçebi, Çelik'e, ''Acaba AKP Grubunda kaç milletvekilinin görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme ve kalpazanlık iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi var?'' sorusunu yöneltti. Hamzaçebi, AKP Grubunda, zimmete para geçirme ve kalpazanlık nedeniyle 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi bulunduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kalpazanlık suçlaması olduğunu ifade ederek, ''CHP Grubunda böyle bir suçlama talebiyle dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili yoktur. AKP'ye, Sayın Çelik'e şu daveti yapıyorum: Bırakalım anayasa, yasa değişikliğini, dokunulmazlık dosyalarını TBMM gündemine getirelim, oy birliğiyle kaldıralım, herkes yargılansın. Sayın Çelik, kendisine, partisine, milletvekillerine güveniyorsa, gelsin böyle yapalım'' dedi.
-YASA TEKLİFİ-
Yasa teklifiyle ilgili de bilgi veren Hamzaçebi, son anayasa değişikliğiyle YAŞ kararlarının, yargı denetimine açıldığını, bunu olumlu bulduklarını söyledi.
YAŞ kararları, üçlü kararnameyle re'sen emekli edilen Silahlı Kuvvetler mensuplarının haklarının iadesi sorununun gündeme geldiğini belirten Hamzaçebi, Rasim Çakır'ın bu sorunun giderilmesi için TBMM Başkanlığına dün kanun teklifi verdiğini açıkladı.
Teklif sahibi Çakır da bu şekilde emekli edilen subay, astsubay ve askeri memurların mağduriyetlerinin giderilmesi için yaptığı başvuruların, YAŞ kararlarının yargı denetimine açılmasına rağmen anayasa değişikliğinin geçmişe yönelik uygulanamayacağı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. Çakır, ''Yargı yolu kullanılarak mağduriyetlerin giderilemeyeceği ortaya çıktı. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için demokratik bir açılımla, hepsinin özlük haklarını yeniden düzenleyen kanun teklifini sunduk'' diye konuştu.
Teklif, 12 Mart 1971-26 Ocak 1974 tarihleri arasında re'sen, 12 Eylül 1980'de üçlü kararname ve 28 Şubat 1997-23 Eylül 2010 tarihleri arasında YAŞ kararlarıyla emekli edilen subay, astsubay ve askeri memurların özlük haklarını düzenliyor.
Bu kişilerin, ilişik kesme tarihinde veya daha sonra emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın emsallerinin statüsüne intibakları yapılacak. Böylece, emsallerinin hizmet süresi ile unvan, rütbe, derece ve kademesi üzerinden emekliliğe hak kazanmaları sağlanacak.
Emeklilik yaş haddini doldurmuş bulunanlara veya vefat edenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak emekli aylığı ve diğer özlük hakları, yaş haddini doldurduğu veya vefat ettiği tarihteki emsalleri esas alınarak düzenlenecek.
Aynı dönemlerde ve aynı gerekçelerle askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrencilerin ödemiş oldukları tazminat tutarları yasal faiziyle birlikte ilgiliye veya mirasçılarına ödenecek.
Söz konusu hükümler çerçevesinde, intibakı yapılanlara intibakının yapıldığı emekli maaşının 36 aylık tutarı tazminat olarak bir defada ödenecek.
İntibakı yapılan kişiler, sağlık hizmetlerinden intibakının yapıldığı derece ve kademe üzerinden yararlanacak.
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hüküm giyenler, teklifin öngördüğü haktan yararlanamayacak.
İlişik kesme ve kararın kesinleşme tarihinde yapılan işlemlere ve kararlara karşı yargı yolu açık olanlar da teklif kapsamı dışında tutulacak.
(MLT-SU)
10.12.2010 12:48:25

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.