Muharrem Ayı ve Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapmış olduğu konuşma

3 Aralık 2010 Cuma
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.04
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatih METİN (Bolu)
------ 0 ------

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26?ncı Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
Son olarak Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muharrem ayı nedeniyle tüm Alevi vatandaşlarımızın mübarek aylarını kutluyorum. Tuttukları oruçların hayırlı olmasını, Allah nezdinde kabulünü diliyorum.
Bugün aynı zamanda Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de 8,5 milyon engelli var ve Türkiye'deki 8,5 milyon engellinin yaşamını değerlendirdiğimizde gerek kent yaşamında gerek sosyal yaşamda hayatın hemen her alanında engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı çok büyük güçlükler olduğunu görüyoruz. Çıkarılmış olan bazı yasalara rağmen engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarında, çalışma yaşamlarında karşılaştığı güçlüklerin devam ettiğini görüyoruz. Kamuya açık alanlardan kamu hizmet binalarına ve?
 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Süre sonunda kesildi.  Tekrar sisteme girmek gerekiyor.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - ? bütün alanlarda engelli vatandaşlarımızın sorununu çözmeliyiz. Sosyal devletin kendisini göstermesi gereken en önemli alan, birinci alan burasıdır. Burada çok daha fazla yapacağımız iş olduğunu düşünüyorum. Bugün vesilesiyle bu görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükûmetimize ve bütün topluma, sorumlu mevkidekilere hatırlatıyorum.
Engelli vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sevgi ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.