Genel Kurulda Sayın Egemen Bağış'ın Konuşmasına Cevap

2 Aralık 2010 Perşembe
?
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.13
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
------ 0 ------


BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25?inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
Gündemin ?Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler? kısmına geçiyoruz.
?
3.      (S. Sayısı: 510) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve 3 Milletvekilinin; Sayıştay Kanunu Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/594)
?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, lütfen izin verir misiniz?
Sayın Bakan konuşmasında Cumhuriyet Halk  Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu?na Sayın Kılıçdaroğlu?nun söylemediği sözleri söylemiş gibi atıfta bulunmak suretiyle sataşmıştır efendim. Söz istiyorum.
BAŞKAN ? Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle Sayın Bakanın burada konuşma üslubunu yadırgadığımı ifade etmeliyim. Karşısındaki Parlamento heyetini, muhalefet grubunu küçük görerek ?Anlamadıysanız, anlamakta zorluk çektiyseniz ben bunları size daha sonra bildiririm, açıklarım.? şeklindeki bir konuşma bir sayın bakana yakışmıyor. Sayın Bakan daha?
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) ? Burada iftira etmek yakışıyor mu bir parlamentere?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Efendim, izin verir misiniz. Ben bir sayın bakan değerlendirmesi yapıyorum. İzin verirseniz bitireyim.
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) ? Bir de kendi milletvekilinizin değerlendirmesine bakın.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) ? Amerika?nın burada sözcülüğünü yapmak yakışıyor mu?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Efendim, herhâlde takip etmediniz.
BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) ? Teksas Tommiks?i Sayın Bakanın kendisi okusun.
YILMAZ TUNÇ (Bartın) ? Hayır, kendi milletvekilini değerlendir.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Efendim, şimdi izin verir misiniz.
BAŞKAN ? Devam ediniz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? ?Wikileaks Belgeleri? olarak isimlendirilen, gerçekte Amerika Birleşik Devletleri?nin Türkiye?deki görevlilerinin birtakım duyumları, dedikoduları alıp Amerika?ya servis etmek suretiyle yazılmış olan kâğıtların, yazıların kamuoyuna sızması üzerine salı günü kameralar bir cenaze töreni çıkışında bana yöneldi ve soru sordular: ?Sayın Başbakanın İsviçre?de sekiz bankada hesabı olduğuna ilişkin bir iddia var, ne diyorsunuz?? Cevabım şu oldu: ?Böyle bir duyum üzerine, böyle bir iddia üzerine yorum yapmam. Bunlar ispatlanmamış olan iddialardır. Bunları doğru bulmuyorum. Ciddiye almam.?
YILMAZ TUNÇ (Bartın) ? Milletvekiliniz yapıyor.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Değerli arkadaşlar, konuşuyorum burada. Lütfen dinleyin beni.
Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada, ?Sayın Başbakana yönelik böyle bir iddia var. Sayın Başbakan buna karşı kamuoyunu aydınlatacak bir bilgiyi vermelidir.? dedi.
Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu ?Sayın Başbakan İsviçre bankalarında parası olmadığını ispat etmelidir.? şeklinde cümle kullanmadı. Şimdi kullanmadığı bir cümle üzerinden Sayın Başbakan haksız bir şekilde ?Beni ispata davet eden Sayın Kılıçdaroğlu? diyerek, Sayın Kılıçdaroğlu?na eleştiride bulunuyor. Sayın Bakan burada aynı söylemi tekrar ediyor. Kimse, Sayın Başbakana ?Bunu ispat edin? şeklinde bir iddiada, bir eleştiride bulunmadı. İspat, iddia eden tarafa aittir. İddiayı ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleridir, onun birtakım görevlileridir, daha doğrusu. Devlet olarak da onları suçlamayalım. Şimdi, ne Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir ?İspat etsin? dedi. Sayın Kılıçdaroğlu ?Sayın Başbakan kamuoyunu aydınlatsın.? dedi. Şimdi, Sayın Bakana yakışıyor mu burada Sayın Kılıçdaroğlu?nun söylemediği bir cümleyi alıp Cumhuriyet Halk Partisini eleştirmesi?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde duracağı bir konu değildir değerli arkadaşlar.
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) ? Tayfun Bey öyle demiyor ama!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Birtakım kâğıtlar, belgeler, yazılar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçmek zorunda değildir. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) ? Milletvekiliniz farklı bir şey söylüyor. Biz yanlış mı anladık?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.