Mevlana Haftası dolayısıyla yapmış olduğu konuşma

2 Aralık 2010 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.04
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
------ 0 ------

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25?inci Birleşimini açıyorum. 
 
BAŞKAN ? Elektronik cihazla yoklama yapacağız.
Yoklama için üç dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN ? Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Mengü.
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, her yıl 2-9 Aralık tarihleri arasında olan hafta Mevlânâ Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün bu haftanın ilk günü. Bu vesileyle Mevlânâ?yı anmak üzere söz aldım.
Yaşamını ?Hamdım, piştim, yandım.? sözleriyle özetleyen Mevlânâ?nın felsefesi sadece bir felsefe olmakla, sadece teorik bazı bilgilere sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda hayata hitap eden, hayatın gerçeklerini kavrayan, insan hayatına iyiliği, güzelliği, doğruluğu, gerçeği, sevgiyi hâkim kılmak isteyen bir anlayışa sahiptir.
Mevlânâ evrensel İslam medeniyetini esas alan ama bu medeniyeti de dinamik olarak kabul eden bir akımın temsilcisidir. İbni Arabî?den kaynaklanan tasavvufu Anadolu insanının hayatına hâkim kılan ve hayatı daha güzel, daha iyi kılmayı amaçlayan, insanı kişisellikten, kişisel ihtiraslardan uzak tutarak daha toplumsal bir varlık olarak değerlendiren bir anlayışın temsilcisidir.
Bu hafta vesilesiyle bunları ifade etme ihtiyacını duydum.
Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Meclise saygılar sunuyorum.
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
 ?

 

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.