Hükümet samimiyse Askeri Yüksek idare Mehkemelerini de hukuk sisteminden çıkarmalıdır

-CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ HAMZAÇEBİ:

-''ANAYASALAR BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ KARŞISINDA DEVLETİ

SINIRLAYAN METİNLERDİR. DEVLETİN GÜCÜ MUTLAKA

SINIRLANMAK ZORUNDADIR. CHP'NİN ANAYASA

ANLAYIŞI BUDUR''

-''BU ÇERÇEVEDE YARGI BİRLİĞİ İLKESİNİ PRENSİP OLARAK

SAVUNUYORUZ, ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ'NİN DE BÖYLE

BİR SİSTEMDE OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ''


TRABZON (A.A) - 28.11.2010 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Anayasaların bireyin özgürlüğü karşısında devleti sınırlayan metinler olduğunu, devletin gücünün mutlaka sınırlanmak zorunda olduğunu belirterek, ''Yargı birliği ilkesini prensip olarak savunuyoruz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin de böyle bir sistemde olmaması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.

Hamzaçebi, partisinin, Park Restoran'da düzenlenen Merkez İlçe Danışma kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'de 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılan kurultayda genel başkan ve yönetim kadrosunun değiştiğini hatırlatarak, daha sonra ise CHP olarak referandum için Anadolu yollarına düştüklerini söyledi.

Hükümetin Türkiye'nin gündemine getirdiği ve referandum sonucunda yürürlüğe giren Anayasa paketinin ''Türkiye'ye özgürlük getirmediğini, bireyin özgürlük alanını genişletmediğini, ülkeyi totaliter bir rejime sürüklediğini'' halka anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Hamzaçebi, süreç sonunda Anayasa değişikliği paketinin kabul edildiğini ifade etti.

Hamzaçebi, önlerinde 2011 Haziran'ında yapılacak genel seçimlerin olduğunu, parti olarak tek yürek ve tek vücut olarak genel seçime hazırlandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

''CHP tek başına iktidar söylemini daha güçlü şekilde ifade etmeye başladı. Şüphesiz önceki genel başkanımız, yönetimlerimiz yine aynı vizyon, aynı amaç altında toplanmıştı. Ama belki bu dönemde bu çok daha güçlü bir şekilde ifade edilmeye başlandı. Kamuoyu CHP'den bunu daha çok duymaya başladı. Türkiye'nin temel sorunları konusunda daha cesur adımlar atan, daha cesur söylemlerde bulunan bir CHP var. Cumhuriyetin temel değerleri aynı zamanda demokrasinin temel değerleridir. Cumhuriyetin, demokrasinin temel değerlerine sahip bir CHP, Türkiye'nin temel sorunları konusunda çözüm üretmeye talip olan Türkiye'nin ulusal birliğini savunan ve bu ulusal birlik içerisinde herkesin kendi ve kültürel anlayışını, değerlerini özgürce yaşadığı bir Türkiye'yi savunuyor. CHP daha güçlü bir sosyal devlet istiyor.''


-''HÜKÜMET BİZİM PROJEMİZİ KABUL ETMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR''-


Hamzaçebi, hükümetin CHP'nin sunduğu projelerden bir tanesini sahiplenip uygulamaya çalıştığını savunarak, ''Aile sigortası. Yani insanın işi, parası, geliri olmayabilir ama her insan bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir gelir elde etmeye hak sahibidir. Devlet bu hakkı ona teslim etmek zorundadır. Sosyal devlet vatandaşlarına yardımda bulunan devlet değildir, sosyal devlet bütün vatandaşlarını eşit olarak gören ve onların bu ülkenin vatandaşı olması nedeniyle bir gelire sahip olma hakkı olduğunu kabul eden ve bu hakkı kendisine teslim eden devlettir. Hükümet bizim projemizi kabul etmiş gibi görünüyor, bizim projemizi kabul etmiş olmasından dolayı biz mutlu oluruz'' dedi.


-YARGI BİRLİĞİ TARTIŞMALARI-


Yargı birliği tartışmalarına da değinen Akif Hamzaçebi, şunları kaydetti:

''2 gündür basında yargı birliği tartışılıyor. Yani Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olmalı mı, olmamalı mı? Yargı birliği Türkiye'de tartışılması gereken bir kavramdır. Yargı birliği derken bunu ikiye ayırmak gerekir, yargı birliğinde 2 model vardır; birincisi İngiltere ve ABD'de uygulanan model. Yani 'adli yargı idari yargı ayrımı yoktur, bütün davalar tek bir mahkemede görülür ve onun üzerinde bir yüksek mahkeme vardır'. Bir de kıta Avrupa'daki model. 'Adli yargı idari yargı ayrımı vardır ama adli yargı ve idari yargı kendi içinde ayrıca bölünmez yani askeri yargı ayrı, askeri yargıtay, askeri idari yargı ayrı sivillerin yargısı ayrı'. Bu ayrım yanlıştır. Biz bu ayrımı yanlış buluyoruz.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1961 Anayasası'nda bile yoktur. 1971'deki 12 Mart darbesinden sonra Anayasa'ya monte edilmiştir. Türkiye böyle bir modeli daha uzun süre taşımak zorunda değildir. Bu, CHP'nin programında olan bir konudur, iktidar partisinin bu konuya gelmiş olmasını son derece olumlu buluyorum, önemsiyorum.''


-''ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEN ÇIKARTILMALI''-


Hamzaçebi, bu konuda hükümete çağrıda bulunarak, ''Yargı birliği derken Devlet Güvenlik Mahkemelerini (DGM) isim değiştirerek özel yetkili mahkemeler olarak Türk hukuk sisteminde tutmanın temel hak ve özgürlüklerle hiçbir ilgisi yoktur, bireyin özgürlüklerine aykırıdır, AB raporlarına bile giren yanlış bir düzenlemedir. Yargı birliğini savunan hükümet gerçekte samimi ise onla birlikte özel yetkili mahkemeleri Türkiye'nin hukuk ve yargılama sisteminden çıkarmalıdır'' diye konuştu.

AK Parti hükümetinin 2011 genel seçimlerine bir Anayasa projesi ile gireceğini kaydeden Hamzaçebi, hükümetin yasama ve yürütmenin yanında yargıyı da kontrol eden bir parti anlayışı istediğini öne sürdü.

Bu anlayışın Türkiye'yi demokrasiye taşımayacağını ifade eden Hamzaçebi, ''Anayasalar bireyin özgürlüğü karşısında devleti sınırlayan metinlerdir. Anayasaların temel hedefi devletin gücünün sınırlanmasıdır. Devletin gücü mutlaka sınırlanmak zorundadır. CHP'nin Anayasa anlayışı budur. Bireyin özgürlük alanını genişleteceğiz, devletin gücünü sınırlayacağız. Bu çerçevede yargı birliği ilkesini prensip olarak savunuyoruz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin de böyle bir sistemde olmaması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, partisinin başka bir partiyle ittifak edeceği yönündeki görüşler konusunda, ''CHP'nin gündeminde kesin olarak bir ittifak yoktur. Böyle bir şey yok. Partimizin hiçbir yetkilisi de böyle bir cümle sarf etmiş değildir ama nedense bu sürekli Türkiye'nin gündeminde tutulmaya çalışılıyor. CHP tek başına iktidar hedeflemiştir. Tek başına iktidar hedefleyen CHP'nin gündeminde hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti ile ittifak düşüncesi yoktur. Biz bu anayasa referandumunda yani 12 eylül 2010 refarandumundaki yüzde 42 oyu önemsiyoruz. Şüphesiz bu oy CHP'nin oyu değildir ama bir Anayasa paketine bu oranda 'hayır' oyu verilmesini önemsiyoruz'' şeklinde konuştu.


-KURULTAY-


Hamzaçebi, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin de ''CHP kararlı adımlarla iktidara doğru yürümektedir. Partimizde kurultay olabilir, olmayabilir, olsa da bundan hiçbir farklı sonuç çıkmayacaktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği bir kez daha kurultayda tescil olacaktır. Esasen tartışma olmayan bir konudur bu. O nedenle önümüzdeki ay içinde geride bırakacağımızı düşünüyorum. Ondan sonra önümüzde seçim vardır. Seçimde de tek başına iktidar hedefi ile CHP bütün gücü ile çalışacaktır'' ifadelerini kullandı.

 

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.