Hamzaçebi, TBMM?de Düzenlediği Basın Toplantısında Yüce Divan Oylamasını Değerlendirdi

Hamzaçebi, TBMM?de Düzenlediği Basın Toplantısında Yüce Divan Oylamasını Değerlendirdi
21.01.2015 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, dün Meclis'teki Yüce Divan oylamasına ilişkin, "Sonuçları itibariyle, dün gece Meclis'ten, Sayın Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a sevk edilmemesi yönünde bir karar çıkmış değildir. Yapılan oylama usulsüzdür. Anayasa'da öngörülen salt çoğunluktan 4 adet eksik oy vardır" dedi.
 
Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dört eski Bakanla ilgili Yüce Divan oylamasında parlamentonun kötü bir sınav verdiğini, yolsuzluk iddialarının üzerinin örtülmesinin tercih edildiğini söyledi.
 
AKP'nin çoğunluk oylarıyla söz konusu Bakanlara Yüce Divan yolunun kapatıldığını belirten Hamzaçebi, "Yapılan tam anlamıyla bir aklama değil saklama operasyonudur. TBMM, dün yapılan oylama sonuçlarıyla Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin istediği yeni Türkiye'nin tanımını, AKP'nin çoğunluk oylarıyla net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ikilinin istediği yeni Türkiye, yolsuzlukla lekelenmiş, kirli ellerin yönettiği, uluslararası alanda itibarı kalmamış olan bir Türkiye'dir. AKP'yi yönetenlerin Allah korkusu değil, adalet korkusunun olduğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu. 
 
AKP'nin 13 yıl önce "adalet devleti kuracağız" diye yola çıktığını belirten Hamzaçebi, ancak 13 yılın sonunda adaletin değil, yolsuzluk yönetiminin kurulduğunu ifade etti. Hamzaçebi yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları kaldırma iddiasıyla yola çıkanların, bugün yolsuzluğun içine gömüldüklerini söyledi.
 
 -"Aslında dün Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat vardı"
 
Dün yapılan oylamada demokrasi açısından da kötü bir sınav verildiğini belirten Hamzaçebi, şunları söyledi:
 
"Bu sınav, AKP'nin çoğunluk oylarıyla ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık operasyonları, bu operasyonlar sonucunda ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları, Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Türkiye'nin bu yolsuzluk iddialarıyla yaşaması, yoluna devam etmesi mümkün değildir. Bu iddiaların mutlaka ve mutlaka, yargıda yapılacak yargılama sonucunda açıklığa kavuşturulması gerekirdi. AKP çoğunluk oyları bu yolu kapatmıştır.
 
İçinde bulunduğumuz durum, mevcut sistemin yolsuzluğa dayalı bir sistem olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Aslında dün Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat vardı. Yüce Divan yolunu açmak suretiyle yeni bir hükümetle Türkiye yolsuzlukla mücadele yolunu açabilirdi. Türkiye dün gece yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi bir kararlılık ortaya koyabilirdi. Ancak Erdoğan-Davutoğlu ikilisi, Türkiye'nin önünden bu fırsatı çekip almıştır.
 
Bu aslında buz dağının görünen yüzüdür. Görünmeyen, suyun altında kalan, bilinmeyen ama tarif edebileceğimiz devasa bir yolsuzluk vardır Türkiye'de. Türkiye ya bu yolsuzlukları aydınlatacaktır ya yeni bir sayfa açılacaktır ya da Türkiye bu yolsuzlukların üstünü kapatan bir ülke olarak uluslararası alanda, içeride itibarı kalmayan bir ülke olacaktır."
 
  -"Bir yönüyle demokrasi açısından umut verici"
 
Hamzaçebi, dün yapılan oylamanın bir yönüyle demokrasi açısından umut verici olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "AKP'nin çoğunluk oylarına katılmayan, parti hiyerarşisinin aldığı kararlara uymayan bir grup AKP'li milletvekili ortaya çıkmıştır. Bu sayı 50'nin üzerindedir" dedi
 
Akif Hamzaçebi, şöyle devam etti:
 
"Bu, demokrasimiz açısından umut verici bir gelişmedir. Dün gece AKP grubu bir yandan çoğunluk oylarıyla yolsuzluğa geçit verirken, öte taraftan, mevcut oy toplamını dikkate alıp değerlendirdiğimizde, kendi hükümetine 50 civarındaki milletvekiliyle güvenoyu vermemiştir. AKP Hükümeti, dün gece yolsuzluk konusunda TBMM'den, kendi grubundan güvenoyu alamamıştır.
 
Dünkü oylamanın ilginç sonuçları var. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili, dört eski Bakanla ilgili olarak Yüce Divan'a sevk yönünde verilen önergelerin kabul edilmediğini ve Meclis Soruşturma Komisyonu'nun düzenlemiş olduğu aklama raporunun kabul edildiğini ifade etti.
 
Dün gece reddedilenler, Yüce Divan'a sevk önergeleridir. Meclis Soruşturma Komisyonu raporu dün gece reddedilmemiştir. İçtüzük böyle bir düzenlemeyi içermemektedir. Oylama sonuçları da 276 oyu bulamamış olması nedeniyle, Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun reddedilmediği yönündedir."
 
-"Salt çoğunluktan 4 adet eksik oy vardır"
 
Hamzaçebi, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile ilgili yapılan oylamanın usulsüz olduğunu ifade ederek, "Sonuçları itibariyle, dün gece Meclis'ten, Sayın Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a sevk edilmemesi yönünde bir karar çıkmış değildir" diye konuştu. 
 
Anayasa'nın 96?ncı maddesi gayet açık olduğunu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamalarda, kararın, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınabileceğini anlatan Hamzaçebi, şöyle devam etti:
 
"Sayın Bağış ile ilgili oylamaya 517 milletvekili katılmıştır. Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde kullanılan oy sayısı 255'tir. Anayasa'nın 96. maddesine göre, Yüce Divan'a sevk edilmemesi yönünde bir karar alınabilmiş olması için 517 milletvekilinin en az 259'unun Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde, yani ret oyu kullanmış olması gerekirdi. Yani Anayasa'da öngörülen salt çoğunluktan 4 adet eksik oy vardır. Dolayısıyla Sayın Egemen Bağış ile ilgili olarak dün gece Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde bir karar alınmış değildir. Usulsüz bir oylama yapılmıştır."
 
-"Oylama yenilenmeli"
 
  Akif Hamzaçebi, AKP iktidarı döneminde yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların bütün hızıyla devam ettiğini ifade etti.
 
Hamzaçebi, 17 Aralık'tan bu yana hükümetin çıkardığı yasaların "yasakçı yasalar" olduğunu söyleyerek, "Bir yandan Meclis'te yolsuzlukla ilgili oylamalar yapılırken, öte taraftan komisyonlarda üç yasakçı yasayı görüşüyoruz. Birisi internete erişim yasağı. Diğeri iç güvenlik paketi. Mülki amirlere tutuklama yetkisi gibi hiçbir hukuk devletinde olmayacak bir yetkiyi bu yasa tasarısı veriyor. Üçüncü düzenleme, kişisel verilerin korunması adı altında, gerçekte kişisel verilere yürütme organının müdahalesi yolunu açan bir yasa" diye konuştu.
 
Hamzaçebi, bütün bunların amacının, Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin iktidarını ebedi kılmak olduğunu ifade ederek ?Onlar bireysel ikbal yollarını büyütürken Türkiye?nin itibarı küçülüyor, ayaklar altına alınıyor.? diye konuştu.
 
Umutsuzluğa gerek olmadığını ifade eden Hamzaçebi, "Dün parlamentodaki oylama sonucu, toplam oy dağılımı itibariyle yolsuzluğa güvenoyu vermeme yönündedir. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, bir yandan çoğunluk oylarıyla yolsuzlukların üstünü örterken, öte taraftan bir grup AKP'li milletvekilinin de katılımı ile hükümete güvenoyunu vermemiştir. Sayın Erdoğan Bayraktar hariç, diğer üç Bakanla ilgili oylamada AKP Grubu 276 oyla Bakanlarının arkasında durmamıştır. Bu, yolsuzluğun olduğunun kabulüdür" diye konuştu. 
 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, Egemen Bağış ile ilgili oylamanın Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapıldığını, oylamanın yenilenmesi gerektiğini savundu. Hamzaçebi, "Şu anda Yüce Divan'a sevk etme ya da etmeme yönünde bir karar yoktur. Sevk edilmesi kararı da yoktur, sevk edilmemesi kararı da yoktur" dedi.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.