2004 Bütçe Kanunu Tasarısı

2004 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

 

 

Maliye Bakanlığı, Gelir Bütçesi, DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri ile Bütçe Kanunu Tasarısının Maddeleri Üzerinde

12.11.03

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

11.11.03

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

10.11.03

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları ve Milli Eğitim Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde 

08.11.03

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

07.11.03

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı  Bütçeleri Üzerinde 

06.11.03

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçeleri Üzerinde

05.11.03

 

Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

04.11.03

Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

03.11.03

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

01.11.03

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

31.10.03

Bütçenin Tümü Üzerinde

30.10.03

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.