2005 Bütçe Kanunu Tasarısı

2005 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

 

Bütçe Kanunu Tasarısının Maddeleri Üzerinde

07.12.04

 

Maliye Bakanlığı, Gelir Bütçesi, DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

06.12.04

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

03.12.04

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları ve İçişleri Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde 

29.11.04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

26.11.04

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

25.11.04

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

23.11.04

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde 

22.11.04

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

11.11.04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

10.11.04

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

09.11.04

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

08.11.04

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bütçeleri Üzerinde

05.11.04

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

04.11.04

Başbakanlık ve Bağlı Kurumların Bütçeleri Üzerinde

03.11.04

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

02.11.04

Bütçenin Tümü Üzerinde

01.11.04

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.