2006 Butce Kanunu Tasarısı

2006 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi Üzerinde

29.11.05

DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

28.11.05

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları Bütçeleri Üzerinde

24.11.05

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

23.11.05

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

22.11.05

 

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

21.11.05

 

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

17.11.05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

16.11.05

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

15.11.05

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

14.11.05

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

11.11.05

Başbakanlık ve Bağlı Kurumların Bütçeleri Üzerinde

09.11.05

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

08.11.05

Bütçenin Tümü Üzerinde

07.11.05

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.