2007 Bütçe Kanunu Tasarısı

2007 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

 

Gelir Bütçesi ile Maliye Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

29.11.06

İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

28.11.06

DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

27.11.06

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları Bütçeleri Üzerinde

24.11.06

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

23.11.06

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

22.11.06

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

21.11.06

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

20.11.06

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

16.11.06

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

15.11.06

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

14.11.06

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

13.11.06


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

10.11.06

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu Bütçeleri Üzerinde

09.11.06

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

08.11.06

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı Bütçeleri Üzerinde

07.11.06

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

06.11.06

Devlet Personel Başkanlığı Bütçesi Üzerinde

03.11.06

Bütçenin Tümü Üzerinde

02.11.06

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.