Akif Hamzaçebi'den kanun teklifi

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ve İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
M.AKİF HAMZAÇEBİ
(10.09.2014)
 
Bilindiği üzere son yıllarda ülkemizde ölümlü iş kazaları ülke olarak hepimizin yüreğini yakmıştır. Yakın zamanda önce Soma?daki maden kazası ve İstanbul?daki asansör kazası çok ölümlü iş kazaları olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Özellikle Soma?daki maden ve İstanbul?daki asansör kazalarında ortaya çıkan acı gerçek göstermiştir ki kusurun önemli ölçüde, maalesef gerekli denetimleri yapmayan, ilgili kamu kurumlarına ait olduğudur.
AKP Hükümeti yandaş müteahhitlere ve diğer iş adamlarına daha fazla rant yaratmak için, kentlerimizin tarihi ve doğal dokusu (İstanbul?da Sultan Ahmet Caminin siluetini bozan kuleler, Ankara?da Çukurambar örneği gibi), iş güvenliği ve işçi sağlığını hiçe saymaktadır.
TOKİ yandaş müteahhitlere yasaların arkasından dolanarak rant sağlamanın en kolay aracı olmuştur. 2004 yılında Toplu Konut Kanununda yapılan değişiklikle TOKİ Yapı Denetimi Kanunu dışına çıkarılmış ve İmar Kanunu uyarınca kamu kurumu sayılarak 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununa göre yapılacak yapı denetiminden muaf tutulmuştur. Sadece TOKİ mi? Hayır. 2895 sayılı Kanuna 9?ncu ek madde olarak eklenen hüküm ile TOKİ tarafından müteahhit firmalarına yaptırılacak yapılar da Yapı Denetimi Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.  Böylece TOKİ?ye iş yapan bütün yapı şirketleri Yapı Denetimi Kanunun kapsamı dışında tutulmuş ve TOKİ?ye tanınan her türlü imkanlardan yararlanmalarının yolu açılmıştır. İstanbul?daki asansör kazasında olan da budur. TOKİ 2013 Mart ayında arsasını ilgili inşaat şirketine satıp parasını aldığı halde tapusunu ilgili inşaat şirketine devretmeyerek şirketin TOKİ?ye sağlanan imkanlardan yararlanarak hem yapı denetimi kapsamına çıkması sağlanmak hem de şirket tarafından belediyelere ödenmesi gereken harç ve benzeri mali yükümlülüklerden kurtulması sağlanmak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır.

Sonuç ortadadır. TOKİ aracılığı ile yandaş müteahhitlik şirketlerine sağlanan imkanlarla iş sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe sayılması, bu konuda yapılması gereken denetimlerin standartlara uygun şekilde yapılmaması sonucu ölümlü iş kazaları kaçınılmaz olmuştur. OECD ülkeleri arasında ülkemizin iş kazalarının en yüksek olduğu ikinci ülke olması tesadüf değil, yukarıda açıklanan emekçilerin alınteri ve canı pahasına yandaşı zengin etme siyasetinin sonucudur.

Biz CHP olarak, vatandaşlarımızın canı üzerine siyaset yapılamayacağı anlayışı ile bütün siyasi çıkar hesaplarını ve çekişmeleri bir kenara bırakarak, TBMM?deki bütün siyasi partileri, emekçilerimizin can güvenliğinin sağlanması ve daha fazla can kaybının olmaması için, iş sağlığı ve iş güvenliğine sahip çıkmaya davet ediyoruz. CHP Grubu olarak yukarıda belirtilen sorunlara çözüm üretmek üzere hemen harekete geçtik ve bugün TBMM Başkanlığına:

?    Kamu özel ayrımı yapılmaksızın bütün yapıların Yapı Denetimi Kanununa tabi olması ve böylece devlete ait inşaatlarda yapı denetimlerinin yasalara uygun şekilde yapılarak daha sağlıklı ve güvenli kamu binaları inşa edilmesi,
?    TOKİ?nin Yapı Denetimi Kanununa tabi olması ve TOKİ?ye yapı denetimi ve belediyelere ödenmesi gereken mali yükümlülükler konusunda sağlanan muafiyetlerin TOKİ aracılığı ile devlete iş yapan şirketlere yaygınlaştırılmasının önlenmesi,
?    6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına alınmak suretiyle TOKİ kaynaklarının yasalara uygun, etkin ve verimli kullanılması için Sayıştay tarafından denetlenmesi
konularında düzenlemeleri içeren kanun teklifimizi verdik.

CHP Grubu olarak TBMM?de başta AKP Grubu olmak üzere, bütün siyasi partileri sorumlu davranarak Kanun Teklifimize destek olmaya; daha fazla can kaybının olmaması ve ülkemizin iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki olumsuz durumunu düzeltmek için birlikte bu sorunu çözmeye davet ediyoruz.   

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.