2008 Bütçe Kanunu Tasarısı

2008 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

Bütçe Kanunun Tasarısının Maddeleri Üzerinde

22.11.2007

Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi Üzerinde

21.11.2007

DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

20.11.2007

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

19.11.2007

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

19.11.2007

İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

15.11.2007

Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

15.11.2007

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

14.11.2007

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

13.11.2007

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

13.11.2007

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

12.11.2007

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

09.11.2007

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları Bütçeleri Üzerinde

08.11.2007

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

07.11.2007

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

06.11.2007

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

05.11.2007

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

03.11.2007

 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının Bütçeleri Üzerinde

02.11.2007

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

01.11.2007

Başbakanlık ve Bağlı Kurumların Bütçeleri Üzerinde

31.10.2007

Bütçenin Tümü Üzerinde

30.10.2007

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry