2009 Bütçe Kanunu Tasarısı

2009 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

Gelir Bütçesi ile Bütçe Kanunu Tasarısının Maddeleri Üzerinde

25.11.2008

DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde

20.11.2008

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile TÜBİTAK Başkanlığı'nın Bütçeleri Üzerinde

19.11.2008

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

19.11.2008

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

18.11.2008

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı Bütçeleri Üzerinde

18.11.2008

 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

17.11.2008

Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

14.11.2008

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

14.11.2008

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

13.11.2008

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları Bütçeleri Üzerinde

 

 

12.11.2008

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

11.11.2008

İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

10.11.2008

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

10.11.2008

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

07.11.2008

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

06.11.2008

Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde

05.11.2008

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

04.11.2008

Bütçenin Tümü Üzerinde

03.11.2008

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.