2010 Bütçe Kanunu Tasarısı

 

2010 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

Maliye Bakanlığı ile Gelir Bütçesi Üzerinde

23.11.2009

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Bütçesi Üzerinde

20.11.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

20.11.2009

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde

19.11.2009

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

18.11.2009

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

17.11.2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

17.11.2009

Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

16.11.2009

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

16.11.2009

Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde

13.11.2009

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

12.11.2009

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

12.11.2009

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

11.11.2009

İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

11.11.2009

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

10.11.2009

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

09.11.2009

Adalet Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

09.11.2009

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde

06.11.2009

Özürlüler İdaresi Başkanlığının Bütçesi Üzerinde

05.11.2009

Başbakanlık ve Bağlı Kurumların Bütçeleri Üzerinde

04.11.2009

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

03.11.2009

Bütçenin Tümü Üzerinde

02.11.2009

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.