CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, Kumpas Mağdurları için İade-i İtibar Kanun Teklifi Verdi

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, Kumpas Mağdurları için İade-i İtibar Kanun Teklifi Verdi
4 Temmuz 2014
 
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-İ İtibar) Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı?na sundu. Teklifin gerekçesinde, kumpas davalarında haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kamu görevlilerinin hukuksal haklarının iadesinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. 
Teklif, siyasal amaçlarla açılan kumpas davaları mağduru kamu görevlilerinin hukuksal haklarının iadesini sağlamayı amaçlıyor.

ADİL YARGILANMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜK GÜNÜ 

Teklife göre Anayasa Mahkemesi?nin Balyoz Davasında başvurucuların ?adil yargılanma hakkı?nın ihlal edildiği kararını verdiği 18 Haziran 2014 günü, ?Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük Günü? ilan edilecek. ?18 Haziran Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük Günü?nde ceza ve tutuk evlerindeki hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınacak.

TEKLİF NE GETİRİYOR
 
? Bu kanun kapsamında olan kamu görevlilerinden; açığa alınanlar ile isteği veya isteği dışında hakkında emeklilik işlemi yürütülenlerin ya da meslekten ihraç edilenlerin istekleri halinde görevlerine dönmesi, görevlerine geri dönenler ile açığa alınanların açıkta, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçirdikleri sürelerin, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve rütbe terfiinden sayılması sağlanacak.
 
? Haklarında dava açılmamakla birlikte haklarında yürütülen adli ve idari soruşturmalardan dolayı kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve rütbe terfii durdurulanlar ile terfide beklemeye alınanların nasıpları esas alınarak eşiti derece ve kademe ile rütbeye terfilerinin yapılması, hazırlık soruşturması dâhil adli ve idari soruşturma ile yargılamanın her aşamasında her ne şekilde olursa olsun hayatını kaybedenlerin, nasıplarının 18 Haziran 2014 tarihindeki derece ve kademesi ile rütbesi üzerinden emekliye sevk edilmesi sağlanacak.

? Astsubaylardan aynı nasıpta olanlar içinde teğmenliğe naspedilenler var ise aynı derece, kademe ve rütbe üzerinden subaylığa naspedilmesi, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve rütbe terfiinden kaynaklanan maaş farklarının on kat fazlasıyla ödenmesi hakları sağlanacak.

? Devlet memurları, hakîm ve savcılar ve üniversite öğretim elemanlarının haklarında soruşturma açıldığı tarihten tekrar göreve başlatıldıkları tarihe kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen sürelerin tamamı kamu görevinde geçmiş sayılacak.
 
? Her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı (hakîm ve savcılarda her iki yılı) bir derece yükseltilmesi suretiyle değerlendirilecek. 

? Üniversite öğretim üyeleri için tamamı akademik unvanların elde edilmesinde (hakîm ve savcılarda birinci sınıfa ayrılma ve Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkının elde edilmesi ve kaybedilmemesinde) dikkate alınacak.

? Kamu görevlilerinden astsubay ve subaylar ile general ve amirallerin haklarında soruşturma açıldığı tarihten tekrar göreve başlatıldıkları tarihe kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen sürelerin tamamı kıta hizmetinde geçmiş sayılacak. Her yılı için sicil tam notu verilmiş sayılacak. Her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükseltilmesi (generaller hariç) suretiyle değerlendirilecek.

? Tamamı rütbe kıdemlerinde ve bir üst rütbeye terfide (askeri hakim ve savcılar için birinci sınıfa ayrılma ile askeri yüksek mahkemelere seçilme hakkının elde edilmesi ve kaybedilmemesinde) dikkate alınacak. Tamamı kadar emeklilik yaş hadleri uzatılacak.

? Devlet memurları, hakîm ve savcılar ve üniversite öğretim elemanları ile astsubay, subay ve general ve amiraller bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde kurumlarınca görevlerine başlatılacak. 

ASTSUBAY VE SUBAYLARIN İNTİBAKLARI İLE RÜTBE TERFİLERİ 

? Görevlerine başlatılan astsubay ve subayların haklarında soruşturma açıldığı tarihten tekrar göreve başlatıldıkları tarihe kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen sürelerinin; her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece sayılmak suretiyle yeni derece ve kademelerine derhal yükseltilecek. 

GENERAL VE AMİRALLERİN RÜTBE TERFİLERİ

? Göreve başlatılan kurmay subaylardan üst rütbelere veya tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi ettirilecekler ile general ve amirallerin, haklarında soruşturma açıldığı tarihten tekrar göreve başlatıldıkları tarihe kadar açıkta, gözaltında, tutuklulukta, hükümlülükte veya emeklilikte geçen sürelerinin her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece sayılmak (generaller hariç) suretiyle yeni derece ve kademelerine derhal yükseltilecek.
 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.