Taksim'deki terör olayına kınama

2 Kasım 2010 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.07

BAŞKAN : Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Gülşen ORHAN (Van), Harun TÜFEKCİ (Konya)

---0---

 

BAŞKAN ? Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13?üncü Birleşimini açıyorum.

?

BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Taksim?de meydana gelen terör olayı nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kendilerinin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına temenni ediyoruz. Bu eylemi gerçekleştirenleri kınıyoruz, güvenlik soruşturması sonucunda bu faillerin Türkiye?ye teşhir edilmesini arzu ediyoruz ve şunu kararlılıkla ifade ediyoruz ki: Terörü vasıta kılmak suretiyle Türkiye?de hiçbir grup, hiçbir örgüt, hiçbir şey elde edemeyecektir. Bu konudaki Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşünü ve kararlılığını Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN ? Sayın Özdemir?

?

BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dört siyasi parti grubunun uzlaşmasıyla bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer çeşitli ülkeler arasında imzalanmış olan uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarılarını görüşüyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzlaşma demek, Dışişleri Bakanlığının bu tasarılara ilgi göstermemesi demek değildir. Şimdi, Hükûmet sırasına bakıyorum, Sayın Bakan Hükûmet adına bulunuyor ancak Sağlık Bakanı olduğu için, doğal olarak, dışişleriyle ilgili konular kendi görev alanında değil. Komisyon yerinde. Ama arka sıralarda bir arkadaşımız oturuyor, hangi kurumdan olduğunu bilmiyorum, muhtemelen Dışişleri Bakanlığından, belki de değil, bilemiyorum.

BAŞKAN ? Meclisten.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Meclisten.

Yani, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anlaşmalara bu tutum biraz saygısızlık oluyor. Orada ilgili bürokratların olması ve muhtemel soruları cevaplandırması gerekir. Uzlaşma demek, bunların hepsi otomatiğe bağlandı, hiç konuşulmadan geçecek demek değildir. Ben bu tutumu yadırgıyorum Sayın Başkan.

Uygun görürseniz görüşmelere ara verelim, Dışişleri bürokratları buraya gelsinler ve usulüne uygun bir görüşmeyi gerçekleştirelim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.