Ödemeler Dengesi alarm veriyor

2014 OCAK AYI ÖDEMELER DENGESİ BİLANÇOSU (ÖDB)
ALARM VERİYOR

2014 Ocak Ayı ÖDB?da ekonomik açıdan endişe veren gerçekleşmeler dikkat çekmektedir. Her ne kadar cari açık 2013 Ocak ayına göre yaklaşık 1 milyar dolar gerileme ile 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olsa da, dış açığın finansmanındaki bozulmanın 2001 krizini hatırlatacak biçimde gerçekleştiği gözlenmektedir. Şöyle ki:

?    2014 Ocak ayında 4,8 milyar dolar düzeyindeki cari açığın 2,2 milyar doları, kaynağı belirsiz döviz girişine işaret eden net hata ve noksan kaleminden, 2,6 milyar doları ise sermaye ve finans hesabından karşılanmış görülmektedir.  
?    Neticede Türkiye?den net 3,1 milyar dolar net sermaye çıkışı gerçekleşmiş, cari açığın finansmanı için MB resmi rezervlerinden 5,8 milyar dolar kullanılmıştır (yani rezervler bir ayda bu tutarda erimiştir).
?    Sermaye çıkışları bakımından portföy yatırımlarında (DİBS) anlamlı bir değişiklik gerçekleşmemiş, doğrudan yatırımlar yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, buna karşılık Diğer Yatırımlar kaleminden (ticari krediler, krediler ve döviz hesaplarını göstermektedir) 4,1 milyar dolar tutarında çıkış gerçekleşmiştir. (neti: 4,1-1=3,1 milyar dolar)
?    Aylık sermaye çıkışı 2001 yılı Şubat ayındaki 3,4 milyar dolarlık çıkıştan beri en yüksek değerine ulaşmıştır.
?    2013 Aralık ve 2014 Ocak aylarının toplamında (iki ayda) MB?nin rezerv kaybı 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Aralık 3,7+ Ocak 5,8). Şüphesiz bu tutarda rezerv erimesinin bir nedeni faiz artırımında, anlamsız bir inatlaşma nedeniyle geç kalınmış olmasıdır.
?    Söz konusu rakamlar, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan?ın beyanatlarının aksine Türkiye?den ciddi bir sermaye çıkışı gerçekleştiğini, bu durumun MB rezervlerini hızla erittiğini ve mevcut ekonomik ve artan siyasi istikrarsızlık koşulları altında bu eğilimin sürmesi halinde (yapılan olağanüstü faiz artırımına rağmen) dövizde hızlı bir yükseliş dalgasının beklenmesi gerektiğini ima etmektedir.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.