Sayıştay Başkanı görevinden istifa etmelidir

AKP?NİN SAYIŞTAY SKANDALI

 Yolsuzlukların millet tarafından bilinmesi istenmiyor

Sayıştay Raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi?ne neden gönderilmediği, Hükümetin bu Raporlardan neden korktuğu bugün kamuoyunca çok daha iyi anlaşılmıştır. Çünkü Hükümet; harcamalarının denetlenmesini, denetlenmiş olsa bile tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların millet tarafından bilinmesini istemiyor.

Sayıştay?ın 2011 yılı Sayıştay Raporlarını Meclis?e göndermesi aşamasında, AKP İktidarı Raporların Meclise gönderilmesini engellemek amacıyla, 4.7.2012 tarihinde 6353 sayılı Kanun?u çıkarmıştır. Açtığımız iptal davası sonucu Anayasa Mahkemesi 27.12.2012 tarihli ve K.2012/207 sayılı Kararıyla yasayı iptal ederek Denetim Raporlarının Meclise gönderilmesinin önünü açmıştır.

Sayıştay Başkanı?nın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, 2011 yılına ilişkin 132 adet Sayıştay Raporunu Meclis?e göndermeme hukuksuzluğunda ısrar etmesi üzerine,  açtığımız dava sonucunda Ankara 14. İdare Mahkemesi Aralık 2013?de E. 2012/1800 sayılı kararıyla, Sayıştay Raporlarının Meclise gönderilmemesi kararını iptal etmiştir. Yargı kararına rağmen, Sayıştay Başkanlığı 2011 yılına ilişkin 132 adet Sayıştay Raporunu Meclis?e göndermemiştir.

Sayıştay?ın 2012 Sayıştay Raporlarını Meclis?e göndermesi aşamasında ise AKP İktidarı, Raporlarının Meclise gönderilmesini engellemek için Nisan 2013?de 135 Milletvekilinin imzasını taşıyan yeni bir kanun teklifi vermiştir.

Teklif, 2012 yılı Sayıştay raporlarının Meclise gönderilmesini engellemenin ötesinde, Sayıştay?ın bağımsız ve tarafsız denetim yapmasını engellemeyi ve Sayıştay?ı adeta AKP İktidarına bağlamayı öngörmektedir. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ve Sayıştay Denetçilerinin direnci karşısında, AKP Teklifi yasalaştıramamıştır.

Bunun üzerine AKP İktidarı Meclis?te hiçbir uzlaşma arayışına girmeden tek başına seçtiği Sayıştay Başkanı üzerinden kestirme bir çözüm bulmuş; Sayıştay Başkanına Sayıştay Raporlarında yer alan yolsuzluk ve usulsüzlükleri Meclis?e sunulacak Raporlardan çıkarma görevi vermiştir.    
Nihayetinde, 2012 yılına ilişkin 146 adet Sayıştay Raporunun ekinde yer alan, AKP İktidarının yolsuzluk ve usulsüzlüklerine ilişkin denetim bulguları, Rapor eklerinden çıkarılmış ve yolsuzluk ve usulsüzlüklerden arındırılmış Raporlar TBMM?ye sunulmuştur.

Raporların Plan ve Bütçe Komisyonu?nda görüşülmesi sırasında, muhalefet milletvekillerinin yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin denetim bulgularının Sayıştay Raporlarından neden çıkarıldığı sorusunu Sayıştay Başkanı Recai Akyel, ?Rapor Değerlendirme Kurulu denetim bulgularının rapor eklerinden çıkarılmasına karar vermiş ve Başkanlığımız Rapor Değerlendirme Kurulu?nun kararını yerine getirmiştir.? şeklinde yanıtlamıştır.
Ancak, gerçeğin Sayıştay Başkanı?nın söylediğinin tam aksine olduğu ortaya çıkmıştır.

Sayıştay kaynaklarından edinilen bilgi ve belgelere göre;

Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu TBMM?ye sunulacak 2012 yılına ilişkin 146 denetim raporu hakkındaki görüşlerini 23.07.2013 tarihli ve 49/1 sayılı Kararıyla Sayıştay Başkanlığı?na sunmuştur.
Ancak, bu kararlar içinde yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin denetim bulgularının rapor eklerinden çıkarılmasına ilişkin herhangi bir ifade yer almadığı gibi verilmiş böyle bir karar da bulunmamaktadır.

Sayıştay üyelerinin Sayıştay Başkanına, Plan ve Bütçe Komisyonundaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını hatırlatmaları üzerine, TBMM?ye ? gerçeğe aykırı beyanda bulunma? suçlamasıyla karşılaşacağı kaygısına kapılan Sayıştay Başkanı,  Rapor Değerlendirme Kurulu?nun 23.07.2013 tarihli ve 49/1 sayılı Kararının 3. maddesine, Denetim Raporu eklerinin TBMM?ye sunulacak Sayıştay Raporlarından çıkarılmasına ilişkin bir cümle ekletmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu üyelerine imzaya göndermiştir.

11 üyeli Rapor Değerlendirme Kurulu?nun 9 üyesi ilave yapılmış bu karar metnini imzalamıştır. Ancak, Kurul üyesi Nükrettin Parlak, Rapor Değerlendirme Kurulu?nun böyle bir kararının olmadığını, nitekim bunun 23.07.2013 tarihli ve 49/1 sayılı Kararla sabit olduğunu; 23.07.2013 tarihli ve 49/1 sayılı Kararın 3. maddesine bu yönde bir cümle ilavesinin ?gerçeğe aykırı belge düzenlemek? olacağını belirterek metni imzalamadan iade etmiştir.

Sayıştay Başkanı?nın imzalaması için tekrar göndermesi üzerine, Kurul üyeleri Nükrettin Parlak ile Bekir Aydınlı, Rapor Değerlendirme Kurulu?nun denetim raporu eklerinin TBMM?ye sunulacak Sayıştay Raporlarından çıkarılmasına yönelik aldığı bir kararın olmadığı; bu durumun Kurul?un 23.07.2013 tarihli ve 49/1 sayılı Kararıyla sabit olduğu; 23.07.2013 tarihli ve 49/1 sayılı Kararın 3. maddesine bu yönde bir ilave yapılarak geçmişe yönelik karar alınmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin olan ve Rapor Değerlendirme Kurulu?nda yapılan görüşmelerin içeriğini de anlatan bir buçuk sayfalık şerh düşerek geçmişe yönelik alınan kararı imzalamışlardır.

Kurul?un iki üyesinin gerçekleri ortaya koyan şerhi üzerine Sayıştay Başkanı?nın, Rapor Değerlendirme Kurulu?na geçmişe yönelik olarak gerçeğe aykırı karar aldırma girişimi fiyaskoyla sonuçlanmıştır.

Sayıştay Başkanı görevinden istifa etmelidir.

Yasalara aykırı davranarak, Sayıştay Kanunu hükümlerini bir kenara atarak usulüne uygun olmayan raporları Meclise gönderen ve bu durum ortaya çıkınca da gerçeğe aykırı belge düzenleme teşebbüsünde bulunan Sayıştay Başkanı görevinden istifa etmelidir.
Bu gerçeklerin ortaya çıkması üzerine, TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek?in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına 13.2.2014 tarihinde soru önergesi verdim. Yine 13.2.2014 tarihinde bir başka yazı ile TBMM Başkanından 142 adet Sayıştay Raporu?nun TBMM Başkanlığına intikalini sağlamasını istedim. Halen bu raporların gönderilmesini bekliyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10.03.2014

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.