CHP, HSYK Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götürdü

CHP, HSYK Kanunu'nu Anayasa Mahkemesine götürdü
-CHP, HSYK'nın yapısını değiştiren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu
28 Şub 2014
ANKARA  - CHP, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değiştiren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine veren CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Hamzaçebi, 46 maddelik yasanın 23 maddesiyle ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal talebinde bulunduklarını söyledi.
Düzenlemenin, Anayasanın 159. maddesinde yer alan "HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur" hükmüne aykırı olduğunu savunan Hamzaçebi, "Bu yasayla hakimler ve savcılar yüksek kurulu adalet bakanının emrine verilmektedir. Bu, kuvvetler ayrılığı ilkesine çok açık bir şekilde aykırıdır. Mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlerin teminatı ilkesine çok açık bir şekilde aykırıdır. Bu yasa dün akşam saatlerinde yürürlüğe girdi, Resmi Gazete?de yayımlandı. Bu sabah mesai saati itibariyle de yürürlüğe girmiş olacak. Yani hüküm ifade edecek. HSYK?da görevli olan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, tetkik hakimleri, Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları gibi görevlilerin görevleri sona erecek. Böylesi bir düzenleme Anayasa?nın ikinci maddesinde yazılı olan Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır. Çünkü hukuk devletinde idarenin her türlü eylem ve işlevi yargı denetimine tabidir. Kanun zoruyla, kanun gücüyle kamu görevlileri görevden alınırsa, bunların bu görevden alınma işlemine karşı idari yargıda dava açma hakları elinden alınmış olur. Açıkça yargı denetimini yok etmeyi hedefleyen bu düzenleme hukuk devleti ilkesine, idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olacağı ilkesine ve herkesin hakkını arayabileceği, yargı önünde hak arama özgürlüğüne aykırı bir düzenlemedir. Bütün bunları içeren talebimizi Anayasa Mahkemesi?ne verdik. Çok sayıda anayasaya aykırılık vardır. Ben bir kısmını özetledim.? " dedi.
"HSYK'da atamaların hemen yapılmasını bekliyor musunuz" sorusu üzerine Hamzaçebi, ?Şimdi kanun evvelsi gül Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Normal olarak onaylandıktan sonra Remi Gazete?ye yayıma gönderilir. Fakat o gün Resmi Gazete?de yayımlanmadı. Ta dün akşam saatlerine kadar bu yayım gerçekleşmedi, dün akşam mesai saati sonrasında saat 20.00 sularında kanun Resmi Gazete?de yayımlandı. Sanıyorum bu süre içerisinde Adalet Bakanlığı HSYK?da yapacağı atamaları planladı. Yani yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte görevi sona erecek kişilerin yerine atanacak kişilerin planlamasını yaptı, öyle tahmin ediyorum. Bu tahminimin ne kadar doğru olup olmadığını bugün izleyeceğiz. Bugün o görevlilerin yerine herhangi bir şekilde atama yapılırsa bu tahminimiz doğru çıkmış olacak. Bekliyorum, onların yerine yeni atama yapılmasını bekliyorum.? Yanıtını verdi.
Anayasa Mahkemesinin alacağı kararın geriye dönük olmayacağının hatırlatılması üzerine Hamzaçebi, bunun çok yeni bir durum olduğunu söyledi.
Kanunun yayımlandığı tarihte kamu görevlilerinin görevinin sona erdiğini anımsatan Hamzaçebi, şöyle devam etti:
"Fakat kanun hiçbir zaman kötü niyeti korumaz. Yani ben bunu akşam saatlerinde mesai saati dışında yayımlayayım, o kişilerin görevleri sona ersin sabah mesai başlayınca da onun yerine yeni atamaları yapayım şeklinde bir kötü niyeti kanun hiçbir zaman korumaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu yönde kararları da vardır. Dolayısıyla eğer Anayasa Mahkemesi bugün bir yürütmeyi durdurma kararı verirse, bilemiyorum, verebilir, vermeyebilir, verirse geçici maddede görevleri sona erecek şekilde düzenlenmiş olan kamu görevlilerinin görevleri sona ermez. Eğer bugün verirse. Ama bugün vermeyip de bugünden sonraki bir günde karar verirse o kamu görevlilerinin görevi sona ermiş olur. Bu tartışılmaz. Ancak böyle bir durumda dahi önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verirse o karardan sonra görevi sona eren kişinin yargıya başvurup tekrar geri dönme hakları vardır. Bu Anayasa Mahkemesi?nin önceki kararları ile de tescillenmiş bir husustur. Anayasa Mahkemesi başvurumuzu İsterse bugün gündeme alıp görüşebilir, isterse haftaya görüşebilir, isterse önümüzdeki aylarda görüşebilir. O mahkemenin kendi takdiridir. Ancak bu kadar önemli bir konunun Anayasa Mahkemesi tarafından geciktirmeden görüşüleceği kanaatindeyim. Böyle önemli konunun geciktirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Sanırım Anayasa Mahkemesi de böyle bir durumu dikkate alacaktır?
-"Sayın Cumhurbaşkanının görevi topu muhalefet partisine atmak değildir"
Hamzaçebi, "Cumhurbaşkanının anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiği bazı maddeler var. Ancak Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesini işaret etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Çok ilginç bir durum. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamada '12 maddede toplam 15 adet Anayasa'ya aykırı düzenleme tespit ettim' demişti. Şimdi hem böyle bir açıklama yapacaksınız, 'Anayasaya aykırı çok sayıda düzenleme var' diyeceksiniz hem de bunların düzelmediği son yasa halini siz Anayasa Mahkemesine götürmeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı olarak Anayasa Mahkemesine götürebilir, TBMM'ye iade edebilir. Bu iki yola da gitmeyip 'gereğini Anayasa Mahkemesi yapar' diyerek topu Cumhuriyet Halk Partisine atması doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanının görevi topu muhalefet partisine atmak değildir. Onun görevi, yasaları bir kez daha TBMM'ye iade etmektir. Gerekliyse eski Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer gibi Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmaktır. Her ikisini de Sayın Cumhurbaşkanı yapmıyor, 'CHP görevini yapsın.' Cumhurbaşkanı görevini yapmayacak, Cumhuriyet Halk Partisinden görev yapması istenecek. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. O makama, Cumhurbaşkanı makamının saygınlığına gölge düşürmüştür. Hiçbir şekilde doğru bulmuyorum Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasını."
Dershaneler yasasının görüşüldüğünü ve benzer bir düzenleme olduğunu ifade eden Hamzaçebi, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün yöneticilerin görevlerinin yasa yürürlüğe girdiğinde sona ereceğini aktardı. Anayasa Mahkemesinin çok açık hükümleri olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili verdiği bir karar bulunduğunu belirten Hamzaçebi, "Eğer yeniden bir yapılanma yok ise Milli Eğitim Bakanlığında yeni bir düzenleme yok ise hiç bir şekilde kamu görevlilerinin görevine son verilemez. Böyle bir kararı var. 2006 yılında yine BDDK ile ilgili verdiği kararı var. O zaman da yasayla BDDK üyelerinin görevi sona erdirilmişti. Her ikisini de Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bulmuştu ve iptal etmişti. Bu açık. Şimdi bakalım dershanelerle ilgili nasıl bir tavır alacak Sayın Cumhurbaşkanı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
-"Doğru bulmuyoruz"
MİT yasasıyla ilgili AKP Grup Başkanvekilleriyle yaptıkları görüşmeye ilişkin soru üzerine Hamzaçebi, "Normal programlanmış gündeme göre dershanelerle ilgili yasadan sonra MİT yasası ve Anayasa Komisyonundan geçen ismi demokratikleşme ama 'geziden intikam' olarak nitelendirdiğim yasa gündeme gelecekti. Onlar bir planlama yapıyorlar. O yasalardan belki MİT yasasını gündeme almayabilirler ama bugün netleşir" dedi.
MİT yasasının geri çekilmesini mi istedikleri sorulan Hamzaçebi, yasanın doğru olmadığını, MİT'in ulusal bir kuruluş olduğunu, her türlü siyasi tartışmadan uzak tutmak gerektiğini söyledi. Hamzaçebi, "Başbakanlar kendi kişisel istekleri arzuları doğrultusunda MİT'e görev vermeyi sağlamak üzere yasal düzenleme hazırlığı içerisine girmemelidir. Tasarıda bunun izlerini görüyoruz. O nedenle doğru bulmuyoruz. MİT'in ihtiyaçları olabilir, bu ihtiyaçlar tabii ki yasayla karşılanmalıdır ama bu yasa hazırlığını MİT'in ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde bir hazırlık olarak gördük" diye konuştu.
Akif Hamzaçebi, "Demokratikleşme paketinin gündeme alınmama ihtimali var mı" sorusuna ise "Onu sanki görüşecekler gibi, öyle bir niyet ifade ettiler ama o da son derece Anayasaya aykırı hükümler içeren bir yasadır. Onun da görüşmeleri bir hayli tartışmalı geçecektir. Gündeme almamalarını arzu ederiz. Çünkü doğru hükümler içermiyor. Doğru bazı hükümleri belki var ama onun yanına sıkıştırılmış, yerleştirilmiş özgürlükleri kısıtlayan hükümleri de var. Görüşülmemesi daha doğru ama dünkü niyetleri görüşme yönündeydi" değerlendirmesinde bulundu.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.