Dövizzedeleri sevindirecek kanun teklifi

CHP dövizzedeleri sevindirecek
Hamzaçebi, Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak konut kredisi kullanan vatandaşların döviz kurundaki aşırı yükseliş nedeniyle uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verdi.

Kanun teklifini okumak için lütfen tıklayınız

ANKARA 14.02.2014 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığına Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini sundu.

-DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KREDİ KULLANAN VATANDAŞLARIN YAŞADIKLARI MAĞDURİYET GİDERİLECEK-

Teklife göre, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenecek.

31 Aralık 2013 tarihine kadar bankalarca Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak kullandırılan konut kredileri; kredi sözleşmesinin imzalandığı gündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca açıklanan efektif satış döviz kuru üzerinden hesaplanarak bulunacak TL cinsinden borç tutarına, yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca açıklanan TL cinsinden ağırlıklı mevduat faiz oranı esas alınıp kredi sözleşmesinin imzalandığı günden itibaren faiz uygulanarak yeniden hesaplanacak. Kullanılan krediye karşılık yapılan ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca açıklanan efektif satış döviz kuru üzerinden hesaplanarak, ağırlıklı mevduat faiz üzerinden hesaplanan meblağdan mahsup edilecek. Mahsuplaşma sonucu kalan kredi borcu taksitler halinde ödenecek.

Teklif ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamasında kullanılan endekste yapacağı değişikliğe yönelik bir düzenleme yapılıyor. Buna göre muhtelif mevzuata Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan yurtiçi fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) yapılmış sayılacak.

-2/B ARAZİLERİ İÇİN DÜZENLEME-

Teklif, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veya güncelleme listeleri tescil edilecek alanlardaki özel proje alan sınırının onaylanması için öngörülen "üç aylık" sürenin "üç yıl"a çıkarılması öngörülüyor.

Yapılaşmanın 2/B ve orman arazilerinde iç içe geçtiği yerlerdeki mülkiyet sorununun çözümünü öngören teklife göre, 2/B arazilerinde haksahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlar ile başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlara altışar aylık ek süre getiriliyor.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.