Basın Açıklamaları 22. Dönem

Basın Açıklamaları

22. Dönem

Türkiye İmar Bankası Bono Mağdurları?na İlişkin Kanun Tasarısının Genel Kurul Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.05.2007

 

 

Türkiye İmar Bankası Bono Mağdurları?na İlişkin Basın Açıklaması

24.05.2007

 

Kamu Bankalarında Çalışanlarla İlgili Kanun Teklifi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

20.04.2007

 

Hükümet Fındık Üreticisinin Don Afeti Zararı Alacağını Karşılamak Niyetinde Değil

28.03.2007

 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan?a TOKİ?nin İstanbul Ataköy?deki Hisseli Arazisinin İhale Yöntemiyle Satışı İle İlgili Soru Önergesi

21.03.2007

 

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarının 20 ve 24 üncü Maddeleri Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

03.03.2007

 

Konut Finansmanı Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

22.02.2007

 

Halk Bankasının Özelleştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

29.12.2006

 

Kamu Sermayeli Bankalarla İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

29.12.2006

 

KOBİ?lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

28.12.2006

 

2007 Yılı Bütçesinin 5. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.12.2006

 

Hazine Müsteşarlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

20.12.2006

 

Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

02.12.2006

 

İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

01.12.2006

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İle Hazine Müsteşarlığının 2007 Yılı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

30.11.2006

 

Adalet Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

28.11.2006

 

Sağlık Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

27.11.2006

 

Çevre ve Orman Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.11.2006

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.11.2006

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

25.11.2006

 

Ulaştırma Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

24.11.2006

 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

20.11.2006

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

19.11.2006

 

Dışişleri Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

18.11.2006

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İle Cumhurbaşkanlığının 2007 Yılı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

17.11.2006

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

13.11.2006

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

12.11.2006

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü?nün 2007 Yılı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

11.11.2006

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İle TÜİK?in 2007 Yılı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

10.11.2006

 

Başbakanlık?ın 2007 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

07.11.2006

 

İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu?ya İstanbul?da İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Emrullah Turanlı) İle İlgili Soru Önergesi

08.11.2006

 

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

05.11.2006

 

Emlak Vergisinde Belediyeler Tarafından 2006 Yılında Yapılan Artışların Ortadan Kaldırılması İçin Kanun Teklifi

21.09.2006

 

Fındık İle İlgili Olarak Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve Cumhuriyet Halk Partili 40 Milletvekili Arkadaşının İmzası İle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı?na Verilen Meclis Araştırması Açılmasına İliksin Önergesinin Bir Örneği

21.09.2006

 

Hükümet Fındığa Karşı Öfkeyle Hareket Ediyor

10.08.2006

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

30.06.2006

 

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle İlgili Kanun Tasarısı Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.06.2006

 

Yatırım Ajansı Kurulması İle İlgili Kanun Tasarısı Hakkında Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

24.06.2006

 

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

17.06.2006

 

Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen?e CNR Holding A.Ş., CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. İle İlgili Soru Önergesi

15.05.2006

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunda Değişiklik Yapan Tasarının Tümü ve 1 İnci Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

29.04.2006

 

Sayın Başbakan ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaptıkları Açıklamalar Eksik ve Yanıltıcıdır

20.04.2006

 

Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım?a Denizcilik Sektörüne Verilen Motorin Nedeniyle Tahsilinden Vazgeçilen ÖTV İle İlgili Soru Önergesi

05.04.2006

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin 1,2,3 ve 7. Maddeleri Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmaların Özeti

31.03.2006

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin Tümü Üzerinde Şahsı Adına Genel Kurulda Yaptığı Konuşma

30.03.2006

 

İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu?ya İstanbul?un Ulaşım Sorunu İle İlgili Soru Önergesi

15.03.2006

 

İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu?ya İstanbul ? İstiklal Caddesinin Yenilenmesi ile İlgili Soru Önergesi

13.03.2006

 

Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapan Tasarının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşma

10.03.2006

 

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde KDV?nin İndirilmesine İlişkin Basın Açıklaması

25.02.2006

 

Prim Aflarıyla İlgili Tasarının 4 Üncü Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşma

18.02.2006

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Çeşitli Menkullerinin Satışını Düzenleyen Tasarı Hakkında Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özet

12.02.2006

 

Ulaştırma Bakanlığından Cevaplar

10.02.2006

 

Trabzonsporlu Futbolculara Yapılan Saldırılar İle İlgili

04.02.2006

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşma

30.01.2006

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 28. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşma

30.12.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 20. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşma

30.12.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 5. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

29.12.2005

 

2006 Mali Yılı Hazine Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

21.12.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Maliye Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe

 Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

02.12.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Hazine Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

30.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

27.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

27.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

25.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

25.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

21.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

21.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

20.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

19.11.2005

 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapan Tasarının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

19.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

18.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

17.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Gümrük Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

16.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

16.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Başbakanlık Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

15.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

14.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

11.11.2005

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

09.11.2005

 

CHP, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Ödenek Yetersizliğine Çare Olmak İstedi Ama İktidar Grubu Desteklemedi

01.11.2005

 

?Fındık? Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan?ın Gündemine Gelemedi!

28.10.2005

 

25.10.2005 Tarihinde Genel Kurulda Anayasa?nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Öngören Kanun

Teklifinin Görüşmeleri Sırasında Teklifin Tümü Üzerinde

27.10.2005

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Gülere Soru Önergesi

21.10.2005

 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğana Fındık Üreticileri ve Fiskobirlik İle İlgili Soru Önergesi

20.10.2005

 

İhlas Finans Mağdurlarının Mağduriyeti Devam Ediyor

14.10.2005

 

Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a Soru Önergesi

19.08.2005

 

Sn. Hamzaçebi Sel Felaketi Nedeniyle Trabzon'a Gidiyor

03.08.2005

 

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri Sırasında Yapmış Olduğu Konuşmanın Özet

06.07.2005

 

Bankacılık Tasarısında Fona Devir Seçeneğinin Olması Sistemde Reform Adı Altında Yapılan Düzenlemelere Bir Güvensizlik Olduğunun İfadesidir

05.07.2005

 

Türk Bankacılık Sisteminin En Büyük Sorunu Sermaye Yetersizliğidir

04.07.2005

 

Mağduriyet Giderilmeli

01.07.2005

 

Bankacılık Tasarısı Vesilesiyle Asıl Tartışılması Gereken; Türkiye?nin 1990?lardan Bu Yana Yaşadığı Krizlerdir

30.06.2005

 

İstihdam Üzerindeki Vergi Yükü Ağırlaşıyor

10.06.2005

 

Başbakanlığın Tasarruf Genelgesi İle İlgili Basın Açıklaması

06.06.2005

 

Onur Air'in Uçuşlarına Getirilen Yasakla İle İlgili Basın Açıklaması

13.05.2005

 

13.04.2005 Tarihinde Genel Kurulda Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 17. Maddesi Üzerine Yaptığı Konuşmanın Özeti

15.04.2005

 

Genel Kurulda Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Yaptığı Konuşmanın Özeti

14.04.2005

 

M. Akif Hamzaçebi'nin Gelir İdaresi Yasa Tasarısı İle İlgili Yaptığı Basın Açıklaması

01.04.2005

 

Radyo ve Televizyon Şirketlerinde Sahiplik Payını Yüzde 100e Çıkaran Düzenlemeye İlişkin 15.03.2005 Tarihinde Genel Kurulda Üzerinde Yaptığı Konuşma

21.03.2005

 

Türkiye İmar Bankasından Hazine Bonosu Alan Vatandaşlarımızla İlgili Olarak Verilen Fakat İktidar Tarafından Kabul Edilmeyen Önerge ve Önerge Üzerine CHP Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi?nin Konuşması

18.03.2005

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İle İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerine 15.03.2005 Tarihinde Genel Kurulda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Yaptığı Konuşmanın Özeti

17.03.2005

 

Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Yaptığı Konuşmanın Özeti

10.03.2005

 

Bu Projeler Bu Ödeneklerle Bitmez

14.01.2005

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı?nın Maddeleri Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özet

29.12.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 38. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

30.12.2004

 

2005 Mali Yılı Gelir Bütçesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

28.12.2004

 

Bayındırlık Bakanlığından Cevaplar

23.12.2004

 

Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a Soru Önergesi

22.12.2004

 

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

21.12.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçeleri İle Gelir Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

09.12.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Sağlık Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

06.12.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

04.12.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

03.12.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özet

28.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

27.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

26.11.2004

 

?100 Temel Eser? İle İlgili Olarak M. Akif Hamzaçebi?nin Plan ve Bütçe Komisyonunda 25.11.2004 Tarihinde Yaptığı Konuşma

25.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

25.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

14.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

13.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

10.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

09.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

08.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

07.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

06.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

05.11.2004

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

04.11.2004

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda Devam

21.10.2004

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat Başesgioğlu'na Soru Önergesi

23.09.2004

 

Atasu Barajına 37 Trilyon Tl. Ödenek Öngeren Önerge Genel Kurulda Reddedildi.

19.07.2004

 

Bütçe Yasasına Konulmaması Gereken Hükümleri İlgili Yasalarına Taşıyan Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

16.07.2004

 

M. Akif Hamzaçebi'nin İnternet Sitesi Çalışmalarını Takipte Kolaylık Sağlıyor

16.07.2004

 

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

10.07.2004

 

Büyükşehir Belediyeleri Kanun Tasarısının Genel Kurulu Görüşmeleri Sırasında M. Akif Hamzaçebi Öncülüğünde Yedi Milletvekili Tarafından Verilen ve Trabzon Belediyesi?nin Büyükşehir Belediyesi Olmasını Öngören Önerge Kabul Edilmemiştir.

09.07.2004

 

Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve İki Milletvekilinin İmzasıyla PBK Görüşmeleri Sırasında Spor Kulüplerinin Birikmiş Vergi Borçlarının Taksıtlendirilmesine İlişkin Verilen Önerge Kabul Edilmiştir.

07.07.2004

 

Karadeniz Bölgesinde Yaşanan Don Olayının Yarattığı Zararın Tespiti ve Bu Zararın Giderilmesi İçin Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Akif Hamzaçebi ve Yirmi İki CHP Milletvekilinin İmzasıyla Meclis Araştırması Açılması Yönünde Önerge Verilmiştir.

07.07.2004

 

Belediyeler Kanunu Tasarısının 1. Maddesi Üzerine Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

02.07.2004

 

29.06.2004 Tarihinde Özel Gelir ve Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

30.06.2004

 

23.06.2004 Tarihinde İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısının 54. Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

24.06.2004

 

28.05.2004 Tarihinde ATO İşbirliğiyle Düzenlenen I. Perakendecilik Forumu ?Düşük Enflasyon Ortamında Perakendecilik Sektörü ve Verimlilik? Konulu Konferansa Katıldı

29.05.2004

 

M. Akif Hamzaçebi Fındık Fiyatları İle İlgili Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'ın Yanıtlanması İstemiyle Başkanlığına Soru Önergesi Verdi

27.05.2004

 

M. Akif Hamzaçebi Karadeniz'de Yaşanan Don Olayı ile İlgili Sayın R. Tayyip Erdoğan'ın Yanıtlanması İstemiyle Başkanlığına Soru Önergesi Verdi

26.05.2004

 

Hükümet Vergide Beyan Sisteminden Salma Sistemine Geçti

12.03.2004

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Genel Kurul Görüşmeleri Sırasında Verilen Önergeler Hakkında

30.01.2004

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerine

29.01.2004

 

Teşvik Kapsamına Girecek İllerin Belirlenmesinde Sadece 1.500 ABD Doları Kriteri Alınması Yanlıştır

26.01.2004

 

AKP Hükümeti Trabzonlulara Verdiği Sözü Tutmadı

23.01.2004

Motorlu Taşıtlar Vergisi Başta Olmak Üzere Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

29.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Maddeleri Üzerine Genel Kuruldaki Konuşmaların Özeti

26.12.2003

 

Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Tasarısının Tümü Üzerine

19.12.2003

 

Bayındırlık Bakanlığından Cevaplar

18.12.2003

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısını Maliye Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

15.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

12.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

11.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

10.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

09.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

08.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

05.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

04.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

03.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

02.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

01.12.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Bütçesi Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

21.11.2003

 

2003 Mali Yılı Ek Bütçe Kanun Tasarısının Tümü Üzerine 19.11.2003 Tarihinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

20.11.2003

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

19.11.2003

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.