FİSKOBİRLİK'in önerisini neden hayata geçirmiyorsunuz

 

TRABZON MİLLETVEKİLİ VE CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ

M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

FİSKOBİRLİK İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

(28.10.2010)

 

Aşağıda yer alan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı cevaplandırılması istemiyle 26.10.2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı?na tarafımdan aşağıdaki metni içeren bir soru önergesi verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

FİSKOBİRLİK?in Trabzon Pelitli?de üzerinde binalar bulunan ve ekspertiz değeri yaklaşık 44 milyon TL. olarak belirlenmiş bir arazisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Fiskobirlik?in Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)?ne yaklaşık 28 milyon TL. ve üreticiye de yine yaklaşık olarak 42 milyon TL. borcu bulunmaktadır. Fiskobirlik bu borçların ödenebilmesi amacıyla söz konusu arazinin TMO?ya ya da Hazine?ye devredilmesi, bu devir sonucunda TMO?ya olan borcun ödenmesinin ardından kalan 16 milyon TL.?lik miktarın, Fiskobirlik?in entegre tesislerinde işletilerek üreticiye olan borcun bir kısmının ödenebilmesi amacıyla TMO stoklarında bulunan fındık olarak Fiskobirlik?e verilmesini önermiştir.

Fiskobirlik?in bu önerisine olumlu baktığınız 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referanduma yönelik çalışmalar kapsamında Trabzon?da yaptığınız mitingde tarafınızdan ifade edilmişti. Yine yazılı ve görsel basında Tarım ve Köyişleri Bakanına bu konuda talimat verdiğinize yönelik haberler yer almıştır.

Bu bağlamda;

1. Tarafınızdan olumlu olarak değerlendirildiği tüm kamuoyunca bilinen Fiskobirlik?in önerisi konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanı?na talimat verdiğiniz doğru mudur?

2. Bu kapsamda bu güne kadar herhangi bir gelişme olmuş mudur?

3. Eğer olmamışsa bunun gerekçeleri nelerdir?

4. Önerinin gerçekleşmesi yoluyla geçimini ?fındık?tan sağlayan ve Fiskobirlik?ten alacağını almak için bekleyen yüzlerce fındık üreticisinin mağduriyetini bir nebze olsun gidermeyi düşünmüyor musunuz?

5. Ayrıca 2004 yılında fındıkta meydana gelen don olayı sonrasında üreticinin zararının bugüne kadar ödenmeyen 169 milyon TL?sinin ödenmesinin sağlanmasını düşünüyor musunuz?

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.