5018 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti


49 ana madde, 7 de geçici madde olmak üzere toplam 56 maddeden oluşan ve ?Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adını taşıyan bu tasarı çok çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmaktadır.
Tasarıda toplumumuzun çok önemli bir kesimini, özürlü bireylerimizi, özürlü vatandaşlarımızı ilgilendiren, onların eğitimleriyle ilgili olarak bu kesimi, özürlü vatandaşlarımızı kaygıya sevk eden, mevcut haklarının ellerinden gittiği endişesine yönelten çok önemli bir düzenleme de vardır.
2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu?nda değişiklik öngören bir kanun ile özürlü bireylerimizin eğitimlerine veya rehabilitasyon hizmeti ihtiyacına yönelik bir düzenleme yapıldı, Millî Eğitim Bakanlığına bu görev verildi. Güzel bir düzenlemeydi. Bu çerçevede uygulama yürüyor.
Türkiye?de özürlü vatandaşlarımızın sayısına ilişkin sıhhatli bir bilgi yok ancak bulabildiğim bilgileri sizle paylaşmak istiyorum: Türkiye İstatistik Kurumunun 2002 yılında yapmış olduğu bir istatistiğe göre nüfusumuzun yüzde 12,3?ü yani 8,6 milyonu özürlü. Bunu biraz daha belli gruplara indirgersek, ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü vatandaşlarımızdan -nüfusun yüzde 2,58?i yani- 1 milyon 800 bini bu gruba giriyor. Yetkililere sordum: Sizdeki rakam nedir? Bana 1 milyon gibi bir rakam telaffuz edildi. Belki o da doğru olabilir. Çünkü bu rakam eski bir rakam, eski nüfus sayımıyla bu rakam belirlenmiş.
Şimdi, 1 milyon olarak kabul etsek bile bu nüfusun şu anda 194 bini özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının verdiği eğitimi alıyor. Bunların 4 bini eğitim alıyor, 190 bini de rehabilitasyon merkezlerinde o belirlenen program çerçevesinde o hizmeti alıyor. Güzel bir uygulama. Şu an devlete olan aylık maliyeti 70 milyon YTL düzeyinde. Ancak bu nüfusun, özürlü bireylerimizin toplam sayısı dikkate alındığında bu rakamın yükseleceği anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor ki yükselen rakam Hükûmeti bu konuda bu harcamaları kısma yönünde veya belli kurallara bağlama yönünde bir düzenlemeye sevk etti.
Konuyu münhasıran özürlü bireylerimizin eğitim süreleriyle ilgili olarak almamak gerekir. Tasarı bu konuda eğitim süreleriyle sınırlı olarak gerekli olan harcamaların Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanacağını öngörüyor. Bu eğitim süreleri Bakanlık tarafından belirlenecektir.
Öncelikle bu yetkinin objektif kullanılmasını gerektiren birtakım kurumsal düzenlemeler maddede yoktur. Madde bu yönüyle özürlü bireylerimizi son derece endişeye sevk etmiştir. Onları rahatlatacak, onları endişeden kurtaracak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca, özürlü bireylerimizin münhasıran eğitimi olarak da almamak gerekir konuyu. Eğitim sürelerinin sonucunda bu bireylerimizin iş becerileri kazanması, birtakım sosyal ortamlar içerisinde olabilmesi, yaşama ilişkin birtakım becerilerin kazanması da önemlidir. Bunları eğitim programlarıyla sınırlı olarak almamak gerekir. Eğitim programlarının bitiminde bile bu hizmetlere, bu vatandaşlarımız ihtiyaç duyabilir. Buna ilişkin ve diğer konulara ilişkin maddelerde önergelerimiz vardır, desteğinizi bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.