Trabzon Çimento Fabrikası Şehir Dışına Taşınacak


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şadan Eren?in koordinasyonunda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası?nda yapılan CHP, AKP ve MHP milletvekilleri ile il başkanları ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin de katıldığı toplantılarda Trabzon Çimento Fabrikası?nın şehir dışına taşınmasının gerekliliği konusunda mutabakata varılmıştı. Bu mutabakat çerçevesinde söz konusu taşınmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal değişikliklerin yapılması konusunda tüm siyasilere görev verilmişti.

Bu görev çerçevesinde hazırladığım bir önerge,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanunda değişiklik öngören Tasarının 08 Nisan 2008 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde kabul edilmişti. Söz konusu Tasarı 04 Haziran 2008 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaştı. Yasa hiç şüphesiz ki TBMM?nin eseridir. Ancak konuya ilgi gösteren tüm siyasi partiler, başta Sayın Şadan Eren ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer sivil toplum örgütlerinin desteği yasalaşma sürecinin itici gücü olmuştur. Yasa, Sayın Cumhurbaşkanının imzasından sonra Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. 

Trabzon?a hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla.
   
M. Akif HAMZAÇEBİ
Trabzon Milletvekili

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.