Akif Hamzaçebi, TOBB Yasasında Değişiklik Yapılmasına ilişkin bir kanun teklifi verdi

Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığına TOBB Yasasında Değişiklik Yapılmasına ilişkin bir kanun teklifi verdi.

01.11.2013

Kanun Teklifinin metni için lütfen tıklayınız

Oda ve Borsalar, mahkemeler tarafından hakkında iflas karar verilen üyelerinden, kayıtları ticaret sicilinden silininceye kadar aidat istemeye devam etmektedirler. İflas kararı nedeniyle herhangi bir ticari veya sınai faaliyette bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu uygulama nedeniyle odalara borçlu konuma düşmektedirler.
Ayrıca, oda ve borsalar varsa birikmiş aidat, munzam aidat ve diğer alacaklarının tahsili için de iflas masalarına başvurmaktadır.  Ancak oda ve borsa alacakları, iflas masasında diğer kamu alacakları gibi değerlendirilmediği için son sıralarda yer almakta ve çoğunlukla da tahsil edilememektedir.
Bu nedenle, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu?nda yapılmasını teklif ettiğimiz değişiklikle, iflasına karar verilen Oda ve Borsa üyelerinden aidat alınmaması ve iflası kesinleşen üyelerin odalara olan birikmiş aidat ve munzam aidat ve benzeri borçları ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi öngörülmektedir
 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.