Trabzon Çimento Fabrikası Şehir Dışına Taşınması İçin Önerge

Bilindiği gibi Trabzon Çimento Fabrikası Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2005 yılında satılmıştır. İhale şartnamesinde fabrikanın 10 yıl sonra şehir dışına taşınması yönünde bir şart yer almışsa da; satın alan şirketle yapılan sözleşmede bu amaca yönelik herhangi bir hüküm yer almamıştır. Bu durumda fabrikanın 10 yıl sonra şehir dışına taşınması adeta imkansız bir hale gelmiştir.
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanunda değişiklik öngören Tasarının 08 Nisan 2008 Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında girişimlerim sonucu imzamı taşıyan bir önergenin kabulü ile Bankalar Kanununa Geçici 27nci maddenin eklenmesi uygun görülmüştür.
 
Buna göre 10 yıllık sürenin bitiminde fabrikanın şirket tarafından şehir dışına taşınmaması halinde, gerekirse kolluk kuvvetlerinin de yardımı alınmak suretiyle taşınma işlemi TMSF tarafından gerçekleştirilecektir.

Tasarı TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerden sonra yasalaşacaktır.

Saygılarımla.
        
M. Akif HAMZAÇEBİ
Trabzon Milletvekili

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.