Sayıştay?dan istediğimiz raporlar gelmezse yönetim hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağız

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi:
-" Sayıştay halkın gözü olacağı yerde, yolsuzluk yapanların karşısında kör olmuştur"
-"Sayıştay üst yönetimi suç işlemiştir. Parlamento adına denetim görevi yapmak zorunda olan Sayıştay'ın bu görevini yapmaması bir anayasal suçtur"
-?Sayıştay?dan istediğimiz raporlar gelmezse yönetim hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağız?
24.10.2013
TBMM  - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Sayıştay'ın halkın gözü olacağı yerde, yolsuzluk yapanların karşısında kör olduğunu ileri sürdü.
Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinin başladığını hatırlatarak, 2014 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'na bakıldığında ülkeye, ekonomiye çok olumlu katkılarda bulunacak  bütçe olmadığını savundu. Orta Vadeli Program'ın 2014 yılı için büyüme oranını yüzde 4 olarak öngördüğünü hatırlatan Hamzaçebi, daha önce yüzde 5 olarak öngörülen büyümenin yüzde 4' e düşürülmesi 2014 yılının toplum için çok hayırlı bir yıl olmayacağını gösterdiğini ifade etti.
Daha önce yüzde 8,9 olarak öngörülen işsizliğin, yüzde 9,5'e çıkarılmasının "işsizlikte bir artışın hedeflendiği gösterdiğini" dile getiren Hamzaçebi, şöyle devam etti:
"Toplam iç tasarruflar, tarihin en düşük seviyesine düşmüştür. Orta Vadeli Program ve onun ilk uygulama yılı olan 2014 yılı bütçesinin toplam iç tasarrufları artırmaya yönelik herhangi bir önlemi bulunmamaktadır. 10 yıllık AKP iktidarı dönemini  aldığımızda ortalama yıllık büyümenin yüzde  4,9 oluğunu görüyoruz. Oysa aynı dönemde gelişmekte olan ülkeler, ortalama yılda yüzde 6,4 büyümüştür. Yani gelişmekte olan ülkelerin performansının gerisinde kalan bir Türkiye ekonomisi ve AKP ekonomik performansı söz konusudur. Bütçe, bu açıdan toplum için çok önemli mesajlar içeren bütçe değildir. Sadece bütçe açığı rakamına baksak bile ekonomide dengelerin, kamu mali yönetim dengelerinin ne kadar bozulduğunu gösteren rakam ortaya çıkmaktadır. Bütçe açığı, 2014 yılında 2013 yılına göre yüzde 70 oranında artmaktadır. Bu, bize bütçenin alarm verdiğini göstermektedir."
Sayıştay raporlarına işaret eden Hamzaçebi, geçen yıl 2013 yılı bütçesi ve 2011 kesinhesap kanunu tasarıları görüşülürken Sayıştay tarafından Meclis'e gönderilerek görüşülmesi gereken 132 kamu kurumuna ait denetim raporunun gönderilmediğini ifade etti.  2011 yılı kesinhesapları görüşmelerinin Sayıştay raporları olmaksızın gerçekleştiğini belirten Hamzaçebi,  bunun demokrasi açısından kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu. Hükümet ve Sayıştay'ın, kanun değişikliğini gerekçe gösterdiğini hatırlatan Hamzaçebi,  "Gerçekte bu gerekçenin yasalar karşısında hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü denetim raporları, yasa değişikliğinden önceki dönemde düzenlendiğine göre, yasa değişikliğinin o raporları ilgilendirmemesi gerekirdi. Sayıştay ve Hükümet'in gerekçe gösterdiği yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdük ve yasanın bazı maddeleri iptal edildi. AKP'nin de o yasalara dayanacak herhangi bir gerekçesi kalmamıştır. Fakat Nisan 2013'te AKP grubuna mensup 132 milletvekili kanun teklifi vererek Sayıştay raporlarının içini boşaltarak raporların denetim bulgularını içermeyen raporlar olarak Meclis'e gönderilmesini öngörülüyordu. Teklife CHP ve toplum tepki gösterdi. Teklif yasalaşmadı, hala TBMM'de bekliyor" dedi.
 -"İçi boşaltıldı"
Hamzaçebi, 2014 yılı bütçe görüşmeleri başlarken, 2012 yılına ait kesinhesap görüşmeleri sırasında milletvekillerinin elinde olması gereken Sayıştay raporlarının çok farklı bir formata geldiğini ifade ederek, "Daha önce yasa değişikliğini gerçekleştiremeyen Hükümet,  farklı yönteme başvurarak fiili durum yaratarak Sayıştay'a baskı uygulayarak raporların içini boşalttı. TBMM'ye Sayıştay tarafından gönderilen raporlar, Sayıştay Kanunu ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol  Yasası'nın öngördüğü içeriğe sahip değildir. Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği bulgular, mevzuata aykırı tespitler, yolsuzluk tespitleri, Hükümet baskılarıyla raporlardan çıkarılmış ve içi boşaltılmak suretiyle düzenlenmiştir. Meclis'e gönderilen raporlar bunlardır" dedi.
Adalet Bakanlığı?nın Sayıştay raporunu basın mensuplarına gösteren Hamzaçebi, ?Genel değerlendirmelerden sonra, 6 sayfalık raporun altıncı sayfasında denetim görüşü olarak bir paragraflık bir cümleye yer verilmiş, ?ilgili kamu idaresi Sayıştay?ın istediği hesap ve bilgileri Sayıştay?ın istediği formatta vermediğinden bu denetim yapılamamıştır? deniliyor. Sayıştay üst yönetimi bu tutumu ile kanunlar karşısında suç işliyor. Sayıştay?ın rapordaki açıklaması yanlıştır. Bu rapordaki açıklama yanlıştır. Daha evvel kamu kurumlarındaki denetim sonucunda düzenlenecek olan raporların hangi içeriğe sahip olacağı konusunda Sayıştay bir yönetmelik yayınlamıştır. Örnek denetim raporu formatına göre raporun ekleri olması gerekiyor. Eklerden biri denetim bulgu ve önerileri yer almalı. Sayıştay, Hükümet ile işbirliği yaparak raporların içeriğini boşaltmak suretiyle kanunlara aykırı davranmıştır, anayasal konumunu zedelemiştir, suç işlemiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini denetlemek için üç denetçi görevlendirmiştir. İBB'nin 2012 yılı bütçe büyüklüğü, bağlı kuruluşlar ve şirketleri hariç tutarsak 7 milyar TL'dir. Önemli bir rakam... Bunun karşısında Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumu'nun bütçesi ise İBB bütçesinin onda biri büyüklüğündedir. 772 milyon TL...İBB hesapları için üç denetçi görevlendirilen Sayıştay,  onda biri büyüklüğe sahip Ceza İnfaz Kurumu hesapları için yedi denetçi görevlendirmiştir. Bu tutum Sayıştay'ın ne kadar politize olduğunu göstermektedir. Anayasa, Sayıştay'a devletin harcamalarını millet adına denetleme görevi vermiştir. Ancak Sayıştay üst yönetimi, bu görevi  AKP adına hesapları denetlememek olarak algılamıştır ve öyle uygulamaya koymuştur. Sayıştay halkın gözü olacağı yerde, yolsuzluk yapanların karşısında kör olmuştur. Sayıştay üst yönetimi, denetçilerin emeğini hiçe saymıştır. Denetçiler, bu  denetimi, tespitleri yapmıştır ancak onların düzenlediği raporların TBMM'ye gönderilecek raporların içinde yer alması, Sayıştay yönetimi tarafından engellenmiştir.  Problem buradadır. Sayıştay üst yönetimi suç işlemiştir. Bir soru önergesiyle CHP olarak Meclis'e sunulmayan bu raporları Sayıştay'dan istedik, bekliyoruz. Eğer bunlar yerine gelmezse, Sayıştay yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmak durumunda kalacağız. Parlamento adına denetim görevi yapmak zorunda olan Sayıştay'ın bu görevini yapmaması bir anayasal suçtur. Sayıştay yönetimini ben anayasa uymaya, görevini yapmaya davet ediyorum. Sayıştay 151 yıllık kurumdur; 1862 yılında bir Padişah fermanıyla kurulmuştu. Padişah bu fermanıyla kendi harcamalarını ve devletin harcamalarını denetim altına almak istemiştir. Bir yanda Padişahlık, imparatorluk harcamalarını Sayıştay denetimine almak isteyen bir Osmanlı yönetim anlayışı, öte taraftan yeni Osmanlıcı rolüne soyunup, kendi ve hükümetin harcamalarını Sayıştay denetimi kapsamına çıkarmak isteyen tek adam yönetimi. Takdiri milletimize bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin bazı CHP'li milletvekillerinin HDP'ye geçeceğine ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine de Hamzaçebi, "Herhalde bir fantezi. İmkan dahilinde olacak bir şey değil. Böyle bir iddiayı ciddiye almıyorum" dedi.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.