Bazı Belediyelerin Kapatılması İle İlgili Kanun Tasarısının Geçici 2?nci Maddesi Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti


? Tasarı belediyelerin piyasaya olan borçları ile ilgili bir düzenleme getirmiyor
Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'nin bir gerçeği, belde belediyelerinin piyasaya olan borçları var. Belediye resmî bir kurumdur, piyasaya borcu nasıl olur, eğer borcu varsa bunun karşılığında mutlaka belediye kayıtlarında bir fatura vardır demeyelim. Yerel şartlarda, bu belediyelerimiz mal ve hizmeti satın alır, parası olduğunda bunu öder. Tasarı, belediyelerin bu borçlarına ilişkin herhangi bir düzenleme getirmiyor.
? Belediyelerin bir yandan yasayla harcamalarını artırırken öbür taraftan, geçiş döneminde bile olsa, gelirlerinde meydana gelecek azalmadan kaynaklanacak sorunlarını çözmemek, bunları dışlamak doğru değil
Belediyelerimizin yeni nüfus sayımına göre nüfuslarının azalmış olması nedeniyle gelirlerinde önemli bir azalma yaşanacak. Oysa hepsi bütçelerini eski nüfus varsayımıyla yapmışlardı, ona göre bir harcama programı oluşturmuşlardı. Şimdi, o bütçe planıyla yola çıkan belediyeler yolda kalacaklar. ?Efendim, bütçesini buna göre yapsaydı.? diyebilirsiniz. Ama bu bütçenin oluşumuna, Hükûmetin de birtakım müdahaleleri olmuştur. Bu sorunları görmezlikten gelmek doğru değildir.
? Tasarının genel gerekçesine baktığımızda, neredeyse bütün kötülüklerin kaynağı bu belediyeler şeklinde bir anlayış var. Bu yaklaşım doğru değildir
Köye dönüştürülen 863 belediyenin 120 milyon YTL borcu var. Tüm belediyelerin Hazineye olan borçlarına baktığımızda -sadece Hazine Müsteşarlığına olan borçlarını kast ediyorum; İller Bankası, vergi borcu, sigorta prim borcu bunları kast etmiyorum- Ocak 2008 tarihi itibarıyla tam 6 milyar dolar. Vadesi gelmemiş olan borçları da buna katarsak, o da 7 milyar dolardır, 13 milyar dolar eder. Tamamı yirmi üç belediye veya belediye kuruluşunun borcudur bu. Vadesi gelmemiş borçları bir kenara bırakıyorum, 6 milyar dolarlık borcun sadece 3,9 milyar doları, yani yüzde 65?i Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarına aittir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin borcu, vadesi geçmiş borcu -vadesi gelmemişleri ne Ankara Büyükşehir için veriyorum ne Kocaeli için- 864 milyon dolar.
? Belediyelerin kapatılması için borç gerekçe olamaz
Siz şimdi, 863 belediyenin 120 milyon YTL?lik borcunu, bu belediyelerin kapatılması için gerekçe yaparken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu borcunu ödemesi için üzerine varmıyorsunuz. 1.173 belediyenin toplam borcu Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazineye olan borcunun yüzde 6,5?uğudur. Belediyelerin kapatılması için borç gerekçe olamaz.
? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi?nde yapılan yanlışlıklar var. Trabzon?da yazılmayan kişiler var
Bu belediyeleri güçlendirmek varken, kendi aralarında birleşmeleri için kendilerine bir olanak sağlamak varken, tek tip bir anlayışla, birkaç ay sonra değişecek bir nüfus sayımıyla bunların hepsini aynı kefeye koymak doğru mu? Bir geçiş dönemi tanıyarak birleşmelerine olanak sağlayamaz mıydık? Bugün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi?nde yapılan yanlışlıklar var. Trabzon?da yirmi bir belediye kapatılıyor, Gürbulak Belediyesi 18 kişiyle bunu kaybediyor. Ama, Gürbulak?ta o miktar kaydedilmeyen kişi var. Çankaya Belediyesi; Trabzon?un Çankaya?sı aynı konumda, kaydedilmemiş kişiler vardır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.