Ayasofya Müzesi Çevresinde Yaşayan Vatandaşlarımızın Mağduriyeti Giderilmeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın 2008 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı?nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Trabzon?daki Ayasofya Müzesi?nin etrafında bulunan ve sit alanı olması nedeniyle vatandaşlarımız tarafından onarılamayan ve bu haliyle Müze görüntüsünü de bozan evlerin durumunu gündeme getirmiştim. Bu çerçevede koruma kuşağında kalan özel mülkiyete konu parsellerin kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konusunu Sayın Bakanın dikkatine sundum. Sayın Bakan Ertuğrul Günay?ın gönderdiği cevabi yazıda bütçe ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle söz konusu kamulaştırmaların gerçekleştirilemediği ifade edilmekteydi.
Bu kez konuyu Sayın Bakanın 26 Aralık 2007 Çarşamba günü Trabzon?a yapacağı ziyaret öncesinde ekte bir örneği yer alan yazımla tekrar Sayın Bakanın dikkatine sundum.

Kamuoyuna bilgisine sunulur.


20007-85          25.12.2007

 


Sayın Ertuğrul GÜNAY
          Kültür ve Turizm Bakanı

 

 Bakanlığınızın 2008 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı?nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Trabzon?daki Ayasofya Müzesi?nin koruma kuşağında kalan özel mülkiyete konu parsellerin kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konusundaki öneriyi takdirlerinize sunmuştum. Sizden gelen 13.12.2007 tarih ve B.16.0.SGB.0.74.01.00-841.02-209985 sayılı cevabi yazıda bütçe ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle söz konusu kamulaştırmaların gerçekleştirilemediği ifade edilmektedir.
 
26 Aralık 2007 Çarşamba günü Trabzon İline yapacağınız ziyaret programınızda ?Ayasofya Müzesi?ni ziyaret? de yer almaktadır. Ziyaretinizde Müze etrafındaki yapıların sit alanında olmalarından kaynaklı bakımsız hali ile bu evlerde oturan vatandaşlarımızın mağdur durumu dikkatinizden kaçmayacaktır.

Hem Ayasofya Müzesi?ni kente yakışır bir konuma getirmek, hem de anılan evlerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi açısından kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması ile bedellerinin hak sahiplerine ödenmesini bir kez daha ilgi ve dikkatinize sunuyorum.

Trabzon ziyaretinizin başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla.


        M.Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

 

 

 

 

 

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.