Devlet Planlama Teşkilatı?nın 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

? Bir dolmuşa bindik gidiyoruz
Sayın Başbakan 60?ncı Hükûmet Programını TTBMM?ye sundu. Sayın Başbakan Programda şöyle diyor: ?emel hedefimiz Türkiye?yi ?take-off?a kalkışa geçirerek daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır.? Sayın Başbakan 59?uncu Hükûmet Programını Meclise sunduğunda da orada şöyle bir cümle yer alıyordu. ?AK Parti Birinci Hükûmet Döneminde olduğu gibi, İkinci Hükûmet döneminde de, yani, ikinci roketleme aşamasında da Türkiye?nin iç siyaset kutuplaşmalarıyla zaman kaybetmesine itibar etmeyecektir.? Sayın Başbakan, beş yıl önce iki kez roketleme yaptık diyor 58?inci ve 59?uncu Hükûmetlerle. Şimdi 60?ıncı Hükûmette de roketlemeyi bir kenara bırakmış biz ?take-off?a?a geçeceğiz diyor. Sayın Başbakanın kafası karışık bence. Take-off?da mıyız? Yoksa roketlendik gidiyor muyuz? Aslında roket, moket yoktu tabii. Eğer, mutlaka bir benzetme yapacaksak, bana göre bir dolmuşa bindik gidiyoruz.
? İşsizlik oranındaki iyileşme olarak ifade edilen rakam gerçekte yanıltıcıdır
Türkiye, 2002-2006 döneminde yüzde 7?ler civarında büyümüştür. Aynı dönemde Türkiye?de istihdamdaki artış yüzde 1,4 düzeyinde olmuştur. Yani, büyümenin istihdam yaratma kapasitesi yüzde 20?ler düzeyindedir. 1989-2002 arası dönemi alıyorum; O dönem ekonomi yüzde 3,4 oranında büyürken ortalama, istihdamdaki artış yüzde 1,4 olmuştur. O dönem yüzde 40 oranında büyüme istihdama yansırken, bu Hükûmet döneminde bu oran yarı yarıya inmiş, yüzde 20?lere düşmüştür. İşsizlik oranındaki iyileşme olarak ifade edilen rakam gerçekte yanıltıcıdır. İşgücüne katılma oranıyla birlikte bu rakam değerlendirildiğinde işsizlik oranında bir azalma olmadığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. İşgücüne katılma oranı 2003 yılında 49,6?dır, şimdi yüzde 48?dir. 2002?nin işgücüne katılma oranını bugüne uyarlarsak, bugünkü oran olarak alırsak aşağı yukarı 1,2 milyon civarında bir nüfus işgücü içerisinde yer almış olacaktı. Yani, işsizlik oranında bir iyileşme yoktur ve bu ekonomik programın en büyük problemi budur.
? Kamu yatırımları önemli ölçüde düşmüştür
Yatırım işçiliğini hariç tuttuğumuzda kamu yatırımlarının millî gelire oranı 2002?de 5,8?ken 2007?de 4,75?e inmiş, 2008?de 4,3 olarak bekleniyor. Kamu yatırımları düşüyor, kamu tasarrufu azalıyor, özel tasarruflar da azalıyor. Yani, kamunun yapmadığı yatırımı özel sektör yapıyor diye bir şey de yok.

? Elektrik zammı hükûmetin gündeminde ama 58?inci Hükûmet acil eylem planında, 2003 yılı başında, elektrik faturaları üzerindeki TRT payının kaldırılması sözünü vermişti. Yüzde 3,5?tu bu TRT payı, 1,5?u kalkmıştı yüzde 2?si duruyor. 58?inci Hükûmetin halka verdiği bu sözü acaba Hükûmetimiz yerine getirecek mi, bu 2 puanı kaldırmayı düşünüyor mu?

? 2006 yılı mayıs-haziran dalgalanmasından sonra hükûmetin o dönem çıkardığı bir yasa ile yabancıların Türkiye?deki menkul kıymet alım satımından doğan kazançlardaki vergi sıfıra indirilmişti, bu vergi yurtiçi yerleşiklerde yüzde 10. Şu an istanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki portföyün yüzde 70?ini aşkın bir bölümünün yabancıların kontrolünde olduğu bir gerçek. 2006 mayıs-haziranında çıkan bu yasa nedeniyle İMKB?deki yabancı payı ne kadar yükselmiştir, yani daha doğrusu yurtiçi yerleşikler bu yasa nedeniyle İMKB?ye yabancı olarak girmektedir, bu şekilde ?bıyıklılar? diye isimlendirilen bu fonların tutarı nedir?

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.