Çevre ve Orman Bakanlığının 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

? Karadeniz?de meydana gelen son tanker faciası nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı nasıl bir önlem almaktadır. Karadeniz?deki bu kirlenme, petrol tankerindeki petrolün Karadeniz?e yayılması nedeniyle oluşan çevresel etkinin çok uzun yıllar süreceği söyleniyor. Bu konuda Çevre Bakanlığı ne yapmayı düşünüyor? Aslında, bunu, belki, sadece bu petrol faciası nedeniyle değil, örneğin Tuna Nehrinden Karadeniz?e taşınan sanayi kirliliği nedeniyle de sormak gerekir. Bu konudaki politikamız nedir?

? Atık yağın tekrar ekonomiye kazandırılması faaliyetinin hiçbir şekilde özel tüketim vergisine tabi olmaması gerekir
Özel tüketim vergileri, özellikle de akaryakıt üzerinden alınan vergiler, Batıda, Avrupa Birliğinde çevre vergileri grubunda yer alır, yani, çevre politikasının bir aracıdır bu vergiler. Tabii ki, gelir sağlama, hasılat sağlama yönü son derece önemli -her ülke gibi Türkiye için de önemli- ancak çevre politikasının bir aracı olması nedeniyle Çevre Bakanlığı için son derece önemlidir. Bu nedenle bu verginin uygulaması konusunda Çevre ve Orman Bakanlığımız daima talepkâr olmalıdır, bu vergiyi özel olarak takip etmelidir. Örneğin, Türkiye?de biyodizel uygulaması, biyoetanol uygulaması, akaryakıta bitkisel kaynaklı ürünlerin karıştırılması konusunda Maliye Bakanlığı mütevazı adımlar atmaktadır gelir endişesiyle, ancak bu konuda Çevre Bakanlığının bir stratejisi olmalıdır. Nasıl olmalı? Örnek veriyorum: Atık yağlar, bizim ülke olarak son derece önemli bir problemimizdir, çevreyi kirletmektedir, doğaya zarar vermektedir, şehirlerin kanalizasyon sistemlerine zarar vermektedir, uzun vadeli olarak değerlendirdiğimizde son derece maliyeti yüksek olan bir konudur, atık yağ konusu. Atık yağın tekrar ekonomiye kazandırılması faaliyetinin hiçbir şekilde özel tüketim vergisine tabi olmaması gerekir.

? Trabzon?da bir Ayasofya Müzesi var. Bunun etrafından kamulaştırılması gereken bir alan var, sit alanı ilan edilmiş olması nedeniyle bu alanda özel kişilerin evleri var, özel mülkiyete konu olan. Kamulaştırılması söz konusu, ancak yıllardır bu kamulaştırma yapılamadığı için oradaki vatandaşlarımız son derece zor şartlar altında yaşıyorlar. Ben evleri gittim, gördüm. Evleri en küçük bir şekilde tamir etme olanakları da yok. Bu trampa demeyeyim, trampa çok uzun bir süreç, Bakanlığın önünde öyle bir yol da var, ama kamulaştırma işlemi ne zaman tamamlanır? Hem müzenin uygar, çağdaş bir görünüme sahip olması açısından hem de bu vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi açısından bu önemli.

? Kemerini en çok sıkan bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı
2007 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığının başlangıç bütçesi 816 milyar YTL?dir. 2008 bütçe teklifi ise 826 milyar YTL?dir. 2008 bütçesindeki yüzde 9,4 oranındaki faiz dışı harcamalardaki artış, 2008 milli gelirin artış oranı olanı yüzde 10,8?in altındadır. Yani, bir kemer sıkma bütçesi vardır 2008?de. Ama, bu kemer sıkma bütçesi içerisinde kemerini en çok sıkan bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmuş. 


? Eski Türkçeyle yazılmış kitapları bugün Türkçesine nasıl çevireceğiz?
Tanıtma Genel Müdürlüğü Türkiye?nin turizmdeki, kültürdeki tanıtımında çok önemli bir görev üstlenmiş olan bir genel müdürlüğümüzdür ve bu bütçesine geçmiş yıllarda önemli ödenekler koyduk, önemli artışlar yapıldı. Ancak, tablo şunu gösteriyor: Tanıtma Genel Müdürlüğü kendisine verilen ödenekleri kullanamıyor veya kullanmıyor.
Eski Türkçeyle yazılmış kitapları bugün Türkçesine nasıl çevireceğiz? Kütüphanelerimiz binlerce, on binlerce, yüz binlerce eski Türkçe yazılı kitap dolu. Bunları nasıl bir kampanyayla nasıl bir projeyle Türkçeye kazandıracağız? Öneriyorum, eğer Tanıtma Genel Müdürlüğü bu fonu kullanamıyorsa bunu buraya aktaralım, böyle bir proje için verelim Kültür ve Turizm Bakanlığına. Kitap okuma oranı da son derece düşük. Kitap okuma oranını nasıl yükselteceğiz Türkiye?de? 

? Özel tiyatroları nasıl destekleyeceğiz? Basında Sayın  Bakana atfen ?devlet tiyatrolarının özelleştirmesi gibi bir cümle yer aldı. Ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Özel tiyatroların yaşayamadığı bir yerde devlet tiyatrolarını eğer böyle bir projeye konu ederseniz tiyatroyu Türkiye?de öldürmüş oluruz.

? Türk turizminin önündeki temel problemi, ucuzluğu nasıl aşacağız?
Türkiye?ye gelen turist sayısı artıyor. 2008 hedefi 23,2 milyon kişi. 2005?te ise 21,1 milyondu. Yani, 2005?ten 2008?e ciddi bir artış yok. 2006-2007 hedeflerinde hükûmet sürekli revize edip aşağı çekmiştir ve performansta önemli bir düşüş söz konusudur. Turizm geliri de buna paralel artıyor ama çok sembolik artışlardır. Turist sayısı ile toplam geliri kıyasladığımda aşağı yukarı 800-900 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Türkiye yıllardır kişi başına turist gelirinde, turizm gelirinde bu rakama oturmuş durumdadır. Türkiye, ucuz tatil ülkesidir. Türk turizminin önündeki temel problemi, bu ucuzluğu nasıl aşacağız? İşte tanıtma fonunun kullanımı bu nedenle önemli.

? Bakanlık belediyeler arasında ayırım yapmamalı
Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanına giren çeşitli eski eserlerin onarımı için emlak vergisinin yüzde 10?u oranında bir pay alınmaktadır. Bu, nerelerde kullanılmıştır? Bunun kullanım alanını belediyeler ve projeler itibarıyla Sayın Bakan verirse memnun olurum. Geçen dönemde ben Trabzon?daki bir iki belediye için bir yardım rica etmiştim Sayın Bakandan. Sayın Bakan ?Tamam, bürokraside, ilgileniyoruz.? dediler. Aşağı yukarı üç dört kere aradım konuştum. Sekiz, dokuz ay, bir yıl sonra belediye başkanı beni aradı, ?Yardım geldi.? dedi.  ?Ama, sen aramadın beni. AK Partili şu milletvekili aradı  ?Yardımı ben yaptım.? dedi. Bunu sen mi yaptın, o mu yaptı?? Yardım da 5 bin YTL?lik bir yardımdı. Sayın Bakanım bu anlayışı takdirinize sunuyorum. Bakanlığın belediyeler arasında ayırım yapmamasını diliyorum. 5 milyar TL?lik bir yardıma bile siyaset sokan bir anlayışı o bakanlık açısından çok zarar verici buluyorum.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.