Ulaştırma Bakanlığının 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

? Ulaştırma sektöründe toplam kamu yatırımı yüzde 8,7 oranında azalmıştır
Sektörler itibarıyla Sayın Bakan, bilgiler verdiler. Her sektördeki gelişmeleri önümüze koydular. Örneğin havayolundaki gelişmeler gerçekten çok çarpıcı. Yıllık programdaki rakamlara baktığımda yolcu sayısı her yıl aşağı yukarı 1 milyon artıyor. Bu son derece olumlu bir gelişme. Ama, ulaştırma sektöründeki yatırımlara toplam olarak bakarsak, kamu ne kadarlık bir yatırım yapıyor diye. Örneğin, 2007 yılı yatırımlarında ulaştırma sektörünün tüm kamu yatırımları sabit fiyatlarla bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında azalmış durumda. 2007 yılı, seçim yılıdır, yatırımların arttığı yıldır. Ona rağmen ulaştırma sektöründe toplam kamu yatırımı yüzde 8,7 oranında azalmıştır. 2008 program ve bütçe büyüklüklerine bakıyoruz. Oradaki azalış da yine sabit fiyatlarla yüzde 3,2?dir. Bunlar DPT?nin rakamları.
? Kamunun yapacağı yatırımları özel sektörün yapması diye bir şey söz konusu olamaz
Sayın Maliye Bakanı hatırlarsanız, 2008?de yatırımların azalışına gerekçe olarak biraz da mahcup bir ifadeyle ?yani yatırımların hepsini kamu yapacak bir şey yok, özel sektör yatırım yapacaktır? diye bir açıklamada bulundu. Oysa, kamunun yapacağı yatırımları özel sektörün yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bir kısım altyapı yatırımlarını zorunlu olarak kamu yapmak zorundadır. Yani iki yatırım türü, birbirinin yerine ikame edilebilecek yatırımlar değildir. Ulaştırma sektörüne daha çok kaynak ayırmak zorundayız.
? Denizcilik sektöründe, ÖTV?siz mazot uygulamasını prensip olarak doğrudur ama sonuçları kontrol edilmeli
Türkiye denizyoluyla taşımayı teşvik etmeli, taşımacılığı oraya kaydırmalı. Bunun için ÖTV?siz mazot da verilmeli, ama sonuçlarını ölçmeliyiz. Arzu ettiğimiz sonucu vermişse, mesele yok, devam edelim. Vermemişse projeyi gözden geçirelim. Şimdi, rakamlar önümde. Denizyolu taşımacılığında, DPT?nin rakamları, 2003 yılı yani ÖTV?siz mazot uygulamasından önceki yıl yurt içi yük taşımacılığı, o sektörü alıyorum zaten, diğer sektörlerde sorun yok, balıkçılık, yolcu taşımacılığı, oralarda sorun yok, 2003 yılı yurt içi taşınan yük miktarı ton/km cinsinden 5.300, bu rakam 2004?te 5.350 oluyor, 2007?de 5.965. Yani, beş yılda bu rakam eğer yeterli görüyorsak sorun yok. Ama ben yeterli olmadığı kanaatindeyim.
Deniz ticaret filosunun taşıma kapasitesine bakıyorum, nereden nereye gelmişiz, onu da dwt cinsinden veriyorum, 300 grosston ve üstü gemilerde: Orada da giderek bir düşüş söz konusu. 2002 yılında 1.000 dwt cinsinden bu söylediğim rakamlar,  2002?de 8.665 iken bu rakam, 2006?da 7.260?a inmiş, 2007 yılı sonunda 7.227 bekleniyor. Yani, deniz ticaret filosunun kapasitesinde bir düşüş var. 300 grosston ve üstü gemilerin denebilir ki, daha aşağıdaki, daha küçük gemilerin yapımı çoğaldı. Böyle açıklamak mümkün bunu. Bir diğer ihtimal, o zaman gemilerimiz başka bayrak altına gidiyor. Bu önemli.
Bizim Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunumuzdaki yatların vergilendiği tarife bugün için işlemez bir tarife niteliğindedir. Neden işlemez? MTV?nin konulduğu yıllarda o vergi münhasıran bir servet vergisi özelliğindeydi. Hâlâ bu özelliği ön plandadır, ama gerçekte bu vergi bir ulaşım politikasının aracı olarak da kullanılabilen veya bir çevre politikasının aracı olarak da kullanılabilen bir vergidir. Servet vergisi özelliğine sahip olduğu için yatlara konulan vergi yüksek olmuştur, ama kanunun bir istisna hükmü olmuştur. Ticari amaçlı yatlar bu vergiden müstesnalar. Bu nedenle bizde özel yat olarak gördüğümüz, özel tekne olarak gördüğümüz birçok tekne gerçi şirket adına kayıtlıdır, şirket adına kayıtlı olması nedeniyle de tarifede öngörülen MTV?yi ödemezler. Gerçekten burada hedefine ulaşmayan bir tarife söz konusudur. Bu, işte yatları başka bayrağa da taşıyabilir, taşımaktadır veya şirket adına kayıt gibi bir olmayacak şeyi gündeme getirmektedir. Burada doğru rakamlarla, doğru bilgilerle olayı düzeltmek gerekir.
İstanbul Ataköy Marina?da veya Kalamış Marina?da kayıtlı teknelerin çok büyük kısmı, şirket adına kayıtlı olduğu için mazotu ÖTV?siz alıyor, yılda bir iki kere belki fatura kesiyorlar, ticari faaliyette bulunduğunu kanıtlamak için, ama gerçekte onlar özel gezinti tekneleridir. MTV?ni düzeltip bu ÖTV?siz mazotu da bir daha değerlendirmek gerekir.
? Cep telefonlarımız reklam mesajları bombardımanına tutuluyor
Telekomünikasyon Kurumuyla ilgili olarak da sadece bir vatandaş olarak bir şikâyetimi bildirmek istiyorum. Cep telefonlarıyla ilgili olarak bu şikâyetim. Cep telefonu insanın özel telefonudur. Ama bu özel telefonu kim ele geçirirse, mesaj bombardımanına tabi tutuyor. Bir tarihte bir ütü aldım ben bir mağazadan, demek ki cep telefonumu sormuşlar, söylemişim herhâlde. O tarihten beri o ütü şirketinin bütün kampanyaları geliyor bana. Çok sık da kampanya yapıyor.
? Yöremle ilgili herhangi bir talep de bulunmuyorum. Sayın Bakan, Trabzon?un fahri hemşerisi olduğu için ben, Trabzon?la ilgili sorunları burada söylemeyi fazlalık olarak görüyorum, ama komisyonda temsilcisi olmayan Hakkâri ile ilgili durum nedir diye sormak istiyorum. Sizin havayoluyla ilgili gösterdiğiniz haritada Edirne?den çıkan bir ok görmedim veya orayı kesen, bir de güneydoğuda Hakkâri?de görmedim onu. Hakkâri?ye havaalanını ne zaman yapacağız? Hakkâri?den Trabzon?a örneğin çapraz uçuşları ne zaman gerçekleştireceğiz? Böylece Hakkâri ile Trabzon?u ne zaman turizm açısından birbirine yaklaştıracağız?


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.