Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

? Sayın Başbakan yargı bağımsızlığı konusunda anayasal kuralları yeterince içselleştirememiş
Kuvvetler ayrılığını benimsemiş bir anayasal sisteme sahibiz. Böyle bir çerçevede yargının bu hükümlere dayalı olarak bağımsız olması gerekir. Ama, özellikle 58 ve 59?uncu Hükûmetler döneminde yargı bağımsızlığı konusunda toplum olarak çok ciddi tereddütler yaşadık. Hükûmetin Yargıtay?daki üyelik seçimleri başta olmak üzere, yargı konusunda gösterdiği tutum, Sayın Başbakanın mahkeme kararları konusunda yapmış olduğu açıklamalar, birtakım Danıştay kararları konusunda veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda yapmış olduğu açıklamalar, yargı bağımsızlığı konusunda hükûmetin anayasal kurallara bağlı olmadığı veya o kuralları yeterince içselleştirmediği yönünde bizde tereddüt uyandırmıştır. Bu tereddüt 60?ıncı Hükûmetin kurulmasıyla birlikte sona ermiş değildir. Henüz hükûmetin bu icraatlarını görebilmiş değiliz, ancak, bugüne kadar da, Sayın Başbakanın, bu konuda, eski beyanlarını tekzip eden bir açıklaması, yargı bağımsızlığına güç veren, onu savunan bir açıklamasını alabilmiş, duyabilmiş değiliz.
? Hükümetimiz reform yapmaya isteksiz
Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerimiz bugün artık topluma pozitif bir elektrik vermek yerine, topluma negatif elektrik veren potansiyel bir kırılma noktası haline gelmiştir. Kamuoyu anketleri, halkın Avrupa Birliğine olan ilgisinin azaldığını, Avrupa Birliğine tam üyeliğin Türkiye'nin veya Türk halkının menfaatine olup olmadığı konusunda halkın kafasının karıştığını göstermektedir. Bugün geldiğimiz noktada, Hükûmetin ise, tabiri caizse, bir reform yorgunu hükûmet olduğunu görmekteyiz, yani, reform yapmaya isteksiz bir hükûmetimiz var.
? Avrupa Birliğinin önümüze çıkardığı birtakım engelleri ve sorunları Türkiye Cumhuriyeti aşabilecek güçtedir.
 Bu konuda iki dayanak olduğunu düşünüyorum. Türkiye, eğer bu iki dayanağa sahip olursa, bu iki dayanağını güçlendirirse, Avrupa Birliğine tam üyeliği sağlayacaktır. Bunlardan birisi, güçlü demokrasidir. Demokrasimiz mutlaka güçlü olmalıdır. Bu konuda almamız gereken çok mesafe var. Güçlü demokrasiye paralel olarak güçlü ekonomi, Türkiye?nin Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerinde en önemli gücü olacaktır. Makroekonomik istikrara sahip, ekonomisini her yıl yükselen ekonomilerin büyüttüğü oranda büyüten bir Türkiye, Avrupa Birliği konusundaki bütün engelleri aşabilecek bir Türkiye olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.