Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan?a sorular:

? Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Projesinin altyapı inşaatı fiziki gerçekleşmesi yüzde 79 seviyesinde. 2007 yılı düşünceniz nedir? 2007 yılı sonunda ne olacaktır? 2008?e sarkacak mıdır? 2008?e sarkmamasını diliyorum.

?  2.000 YTL proje tutarındaki Trabzon Akçaabat Organize Sanayi Bölge Projesi etüt aşamasında. Bunun yer seçiminde bir problem olduğunu biliyorum. Belediyece önerilen yerin çevresel etki açısından değerlendirildiğinde çevreye vereceği zararın fazla olacağını düşünüyorum. Yeri bizzat görmüş bir kişiyim. Seçilen yerin uygun olmadığı kanaatindeyim. Daha uygun yerlerin olabileceğini düşünüyorum. Genel Müdürlük de bu konuda bilgi sahibi. Son durum nedir?

? Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi proje aşamasında. Buradaki düşünceniz, programınız nedir?

? Fiskobirlik asli görevine ne zaman dönecek? İki yıldır fındık alımıyla ilgili olarak, Hükûmet, Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendiriyor. Acaba Fiskobirlik asli görevine ne zaman dönecek? Eğer asli görevine dönmeyecekse, örneğin, Hükûmet Fiskobirlik?e nohut alımı gibi bir görev vermeyi mi düşünüyor?

 

? İstihdam üzerindeki vergi yükünün indirilmesi, hükûmetin öncelikleri arasında değil
Ekonomimizin ve sanayimizin öncelikli iki sorunu; sanayimizin rekabet gücü kaybı ile işgücü maliyetlerinin yüksekliğidir. Sanayimizin rekabet gücünde zayıflıklar, riskler vardır. İşgücü maliyetleri Türkiye?de oldukça yüksektir.
Bu konu Sayın Bakan göreve başladığında ilk dile getirdiği konulardan birisi oldu ve ?Hemen istihdam üzerindeki vergi yükünü beş puan aşağıya indirmeliyiz.? şeklinde açıklamalar yaptı. Esasen, bu, Hükûmet Programı?nda yer alan bir açıklamaydı. Ama Sayın Bakanın bu açıklamasına karşı, yine bir başka bakan ?Bunun zamanı değil, bütçemiz buna izin vermiyor.? şeklinde bir gerekçeyle bir eleştiri veya bir karşı çıkış yöneltti. Şu anda da 2008 yılı bütçesini görüştüğümüz bu süreçte istihdam üzerindeki vergi yükünün indirilmesi şeklindeki bir konunun hükûmetin öncelikleri arasında olmadığını görüyoruz.
İstihdam üzerindeki vergi yüküne Gelir Vergisi, sigorta primleri ve diğer her türlü yükler dahildir. 30 üyesi olan ve bizim de üye olduğumuz OECD ülkeleri içerisinde Türkiye, istihdam üzerindeki vergi yükünde yüzde 42,7 ile birinci sıradadır. OECD?nin ortalaması ise yüzde 26,6dır.
? Türkiye, istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltmalıdır
Bu bir ihtiyaçtır. Ama hükûmet programında söylendiği gibi, istihdam üzerindeki sosyal yükümlülüklerin azaltılması gibi bir konuya öncelik vermek suretiyle, sosyal devletin, örneğin, özürlü vatandaşlarımıza veya hükümlü vatandaşlarımıza yönelik yükümlülüklerinden vazgeçmeyi, bunu öncelik sırasının başına koymayı doğru bulmuyorum.
? Yüzde 42,7?lik vergi yükünü azaltmanın tek yolu kayıt dışını vergilemektir
Türkiye, kayıt dışını vergileme konusunda maalesef bugüne kadar bir irade gösterememiştir. Kayıt dışı sadece bir vergi problemi değildir aslında. Aynı zamanda, ekonomideki kaynak dağılımını bozan, kaynakların verimsiz bir şekilde kullanılmasına neden olan bir durumdur. Ama hükûmet programında kayıt dışını engelleme konusunda güçlü bir irade görmüyorum.
? Sigorta prim hasılatının milli gelire oranı, bize kayıtdışının varlığını gösteriyor
OECD istatistiklerine baktığımızda, son istatistikler 2004 yılına ait, Türkiye?de sigorta primleri hasılatının milli gelire oranının 2004 yılında yüzde 7,5 olduğunu görmekteyiz.  ?Avrupa Birliği 19? ortalaması yüzde 11,7?dir. ?AB 15? ortalaması da yüzde 11,3?tür. Yani çok yüksek prim oranlarıyla topladığımız primlerin hasılatı Avrupa Birliğinin son derece altında. Bu, kayıt dışılığın olduğunu açıklıyor.
? KOSGEB, bütçesindeki ödenekleri kullanmıyor
KOSGEB bütçesinde 2006 yılı bütçe ödeneği 209 milyar YTL?dir, 2006 harcaması 80,2 milyar YTL?dir. 2007 kesintili bütçe ödeneği 221 milyar YTL?dir, Ağustos sonu harcaması 3,2 milyar YTL?dir ve 2008 yılı bütçe teklifi de 222 milyar YTL ile önceki yılların başlangıç bütçe ödeneklerinin çok sembolik olarak üzerindedir. KOSGEB, görevini iyi yapmıyor gözüküyor.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.