Cumhurbaşkanlığının 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

? Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği halde; Anayasa?daki ?cumhurbaşkanının sorumsuzluğu? ilkesinde değişiklik yapılmaması yanlıştır
Eğer bir demokraside bir başbakan, bir de cumhurbaşkanı veya başkan var ama cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip, tarafsız bir konuma sahipse biz o rejimlere ?parlamenter rejimler?, ?parlamenter demokrasiler? diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız da 1982 Anayasa?sına göre sorumsuzdur, yaptığı işler nedeniyle sorumluluk yürütme organına, hükûmete aittir. Eğer başkanı daha güçlü yapmak istiyorsak başkan halk tarafından seçilebilir. Bu takdirde mutlaka daha güçlü bir başkan demektir ve bu başkanın da parlamentoya karşı, halka karşı bir sorumluluğu var demektir. Biz, yaptığımız Anayasa değişikliğiyle, başkanlık veya yarı başkanlık sistemine bir adım atıyor gözüktük, çünkü halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı, doğal olarak parlamentonun seçeceği bir cumhurbaşkanına kıyasla çok daha güçlüdür, ama Anayasa?daki görev ve yetkilere baktığımızda, bunların 82 Anayasa?sındaki şekliyle kaldığını görüyoruz ve halkın seçeceği cumhurbaşkanının sorumsuzluğu gibi bir ilkenin yine Anayasa?da muhafaza edildiğini görüyoruz.
? 1982 Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır
Bu durumda, bu referandum konusu olan Anayasa değişikliğiyle ulaşmak istediğimiz sistem ne parlamenter demokrasiye ne başkanlık sistemine uygun değildir. Halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı, tarafsız bir cumhurbaşkanı olamaz. Halk taraf bir kişi ister, kendi görüşüne yakın bir kişiyi seçmek ister. Bu çok doğaldır, demokrasinin gereği budur. Bizim mevcut, referandum öncesi Anayasamıza göre, 1982 Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızdır, Anayasa?ya göre tarafsız konuma sahip olması gereken bir Cumhurbaşkanıdır.
Sayın Cumhurbaşkanı daha göreve başlarken hiçbir şekilde değişmediğinin işaretini vermiştir, ben bunu son derece üzüntü verici buluyorum.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.