Eli palalı insanlar Taksim'de dehşet saçarken, AKP de gece yarısı önergeleriyle burada bir başka terörü estiriyor

Eli palalı insanlar Taksim'de dehşet saçarken, AKP de gece yarısı önergeleriyle burada bir başka terörü estiriyor

10 Temmuz 2013 Çarşamba


ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "AKP'nin gece yarısı önergesi ile Türkiye'deki sivil toplum örgütleri içinde önemli bir yeri olan, 400 bin civarında üyesi olan TMMOB'nin önemli bir yetkisi elinden alınmıştır. Hükümet, Taksim Gezi Parkı etrafında gelişen olaylar ve protesto hareketleri nedeniyle TMMOB'a dün gece bir fatura çıkarmıştır." dedi.

Akif Hamzaçebi, CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ile TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Torba Yasa görüşmeleri sırasında dün gece kabul edilen İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik öngören önergeyi eleştiren Hamzaçebi, "AKP'nin gece yarısı önergesi ile Türkiye'deki sivil toplum örgütleri içinde önemli bir yeri olan, 400 bin civarında üyesi olan TMMOB'nin önemli bir yetkisi elinden alınmıştır." diye konuştu.

"AKP, demokrasi karşıtlığı destanı yazıyor"

Hamzaçebi, Anayasanın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, mesleğin gelişmesini sağlamak, mesleki standartları yükseltmek, halk ile meslek mensupları arasında güven ilişkisini kurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Bu örgütlerin kamu tüzel kişiliklerinin bulunduğunu hatırlatan Hamzaçebi, anayasanın 124. maddesine göre de kamu tüzel kişiliklerin, yönetmelikle, görev alanlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapabildiğine vurguladı.

TMMOB'un da anayasada belirtilen bu amaçlara yönelik her türlü projenin, TMMOB'a bağlı odalardan geçmesi şartını getirdiğini anımsatan Hamzaçebi, "Bütün projeler odaların denetiminden geçer. Bu denetim sonrasında ilgili belediyelere bu projeler sunulur. Bu sırada ilgili oda bir gelir elde eder. Hükümet, Taksim Gezi Parkı etrafında gelişen olaylar ve protesto hareketleri nedeniyle TMMOB'ne dün gece bir fatura çıkarmıştır. Bir yandan Gezi Parkı eylemlerine katılanlar veya bu eylemlere yönelik olarak TMMOB ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu Taksim Dayanışması'nın bu eylemlerle ilgili organizasyon rolünü üstlenen, kurum, kuruluş, inisiyatiflerin gücünü kesmek, onları susturmak, ceza vermek amacıyla dün gece yarısı, böyle bir önerge iktidar grubu tarafından Meclis'ten geçirildi. Bir yandan eli palalı insanlar Taksim'de dehşet saçarken, bir yandan eli sopalı insanlar Taksim ve etrafında güvenlik güçlerinin de desteğiyle vatandaş üzerinde terör estirirken, AKP de gece yarısı önergeleriyle burada bir başka terörü estiriyor. Palalı bir demokrasimiz vardı, şimdi bunun yanına önergeli demokrasi kavramı eklendi. Sayın Başbakan, 'Polis İstanbul'da destan yazıyor' diyordu; onun partisi de, iktidar grubu da TBMM'de demokrasi karşıtlığı destanı yazıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Artık 12 Eylül dönemi işkencelerinin yerini, polis fezlekeleri, savcı iddianameleri almıştır, bunun yanına dün geceyle birlikte AKP'nin önergeleri ilave edilmiştir. Yeni demokrasimizi şekillendiren unsurlar bunlardır. Bunların baskısı altında Türkiye'de demokrasi varlığını korumaya çalışıyor. Demokrasiler daima güçlü sivil toplumdan beslenir. Güçlü sivil toplumun varlığı, demokrasinin güvencesidir. Devletin baskı ve gücüne karşı, sivil toplum ne kadar öne çıkarsa, demokrasi o kadar güçlüdür. Ancak AKP'nin güçlü sivil topluma tahammülü yoktur. Bu bir sürek avına dönüşmüştür. Taksim Gezi Parkı nedeniyle gelişen protestolar üzerine Hükümet, kin ve intikam duygularıyla hareket etmekte. Bunların cezasını, sivil toplum örgütlerine ve eylemler içinde yer alan o örgütlerin yöneticilerine kesmektedir.
Taksim Dayanışması ve benzeri sivil inisiyatiflerin mensubu olan 35 kişi, dün gözaltına alındı. Bu kişiler, terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. Terör örgütü üyesi olarak bu kişilerin kullandığı suç aletleri ise gaz maskesi, deniz gözlüğü ve su tabancası gibi eşyalardan ibarettir. Bireylerin yanlarında taşıdıkları, eylemlerde kendilerini korumak veya gösteri yapmak amacıyla kullandığı eşyalar, oyuncaklar AKP'nin gözünde artık suç unsuru, suç aletidir. Böylesi bir dönemi Türkiye hiçbir zaman yaşamadı. Hükümeti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, dün gece kabul edilen önerge üzerinde bir daha düşünmeye, bu düzenlemeyi geri çekmeye davet ediyorum. Taksim Gezi Parkı nedeniyle ortaya çıkan tablonun faturasını, Hükümet'in bu şekilde sivil toplum örgütlerine çıkarma anlayışını protesto ediyorum." şeklinde konuştu.


"AKP'ye göre su tabancası suç aleti"

Hamzaçebi, Taksim Dayanışması ve benzeri sivil inisiyatiflerin mensubu olan 35 kişinin dün gözaltına alındığını hatırlattı. Su tabancası, gaz maskesi, baret, deniz gözlüğü gibi kişilerin eylemlerde kendilerini korumak amacıyla ya da başka bir gösteri yapmak amacıyla kullandıkları eşyaların Ak Parti'nin gözünde suç aleti haline geldiğini savunan Hamzaçebi, "Böylesi bir dönemi Türkiye hiçbir zaman yaşamadı. Ben hükümeti, dün gece kabul edilen önerge üzerinde bir daha düşünmeye, bu düzenlemeyi geri çekmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"65 desibelin üstündeki ses"

Hamzaçebi, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Bir gazetecinin, "65 desibellik sesin üzerinde saat 19.00'dan sonra yapılan gürültünün suç olduğu hatırlatıldı." şeklindeki sözleri üzerine Hamzaçebi, "Basında yer alan haberlere göre emniyet vatandaşların sorularına karşılık böyle bir bilgilendirme yapmış. Bu sadece bir bilgilendirme faaliyetinden ibaret bir durum olarak değerlendirilebilir ancak Türkiye'deki demokrasi anlayışı, AKP'nin demokrasi anlayışı göz önüne alındığında ileride polisin bu konularda da insanın yaşamına özel hayatına müdahale etme ihtimali öne çıkmaktadır. Yarın evdeki herhangi bir olayda, herhangi bir şikayet olmaksızın dahi bir tencere tavanın evde çarpılması, elektriklerin kapatılıp açılması gibi eylemelere polis müdahale edebilir şeklindeki bir anlayışın habercisidir bu. Bu bizim için sürpriz olmayacaktır. Ama bu şekilde demokrasi dışı anlayışlar milletten dönmeye mahkumdur." cevabını verdi.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.