Sayın Başbakan "Sayıştay'da İngiltere modelini esas alalım" diyerek yanlış yapıyor

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AKP?den Sayıştay Kanunu Teklifini geri çekmesini ve Sayıştay Kanununda Anayasa Mahkemesi'nin son kararı uyarınca yapılması gereken değişikliklerin yerine getirilmesini istedi.

Akif Hamzaçebi?nin yaptığı yazılı açıkla şöyle:

?AKP'nin Sayıştay Kanun Teklifi?nin geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılması planlanan görüşmeleri yoğun eleştiri ve itirazlar karşısında ertelenmişti. Ertelemenin Sayın Başbakanın kendisine yapılan "İngiltere modeli daha iyi, ona benzer bir model kuralım" önerisi sonrasında "konuyu inceleyin" talimatı üzerine olduğu basına yansımıştı.

Hemen peşinen söyleyeyim ki hiç kimse İngiltere modelini inceleyerek bir şey bulacağını zannetmesin. Bütün demokratik ülkelerin ortak kurumu olan Sayıştay'lar ülkelerin hukuk/yargı sistemlerine göre yapılanırlar. Bu nedenle İngiltere Sayıştay?ı ile Türkiye Sayıştay?ı birbirine benzemezler. Çünkü İngiltere ve Türkiye'nin hukuk-yargı sistemleri birbirinden farklıdır. Hukuk ve yargı sistemlerindeki farklılıklara paralel olarak dünyada "mahkeme tipi" ve "ofis tipi" olmak üzere iki tür Sayıştay vardır. Türkiye Sayıştay?ı mahkeme tipi, İngiltere Sayıştay?ı ise ofis tipi Sayıştaylardandır.

Anayasamıza göre Sayıştay sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar. Örneğin denetim sonucunda kanunlara aykırı bir ödemenin tespiti halinde Sayıştay bu ödemeyi ilgililer adına borç çıkartarak tahsilini ister. Bu nedenle bizim Sayıştay?ımız bir hesap mahkemesidir.

İngiltere Sayıştay?ı ise ofis tipi Sayıştay olması nedeniyle hesap mahkemesi özelliğine sahip değildir. Ofis tipi Sayıştaylar sadece parlamentoya rapor verirler. İngiltere Sayıştay?ı kanunlara göre fazla ödeme yapıldığını tespit ederse bunu sadece parlamentoya bildirir, ilgililer adına borç çıkartarak tahsilini isteyemez. Fazla ödemenin tahsiline ancak parlamento karar verir.

İki ülkenin Sayıştaylarının farklı olmasının nedeni hukuk-yargı sistemlerinin farklı olmasıdır. İngiltere'de yargı birliği ilkesi vardır. Yani adli yargı-idari yargı ayrımı yoktur. Örneğin bu ülkede Yargıtay ve Danıştay olmayıp tek bir yüksek mahkeme vardır. Yine İngiltere'de kamu hukuku-özel hukuk ayrımı yoktur. Türkiye'de ise yargı birliği yoktur, dolayısıyla adli-idari yargı ayrımı vardır. Yine ülkemizde Yargıtay-Danıştay ayrımı ve buna paralel olarak ta kamu hukuku-özel hukuk ayrımı vardır. Bu nedenle bizim Sayıştay?ımız Anayasanın "yargı" başlıklı bölümünde yer alır ve hesap mahkemesi özelliğine sahiptir.

Öyle anlaşılıyor ki İngiltere Sayıştay?ının ilgililer adına borç çıkaramaması Sayın Başbakanın/danışmanlarının ilgisini çekiyor. Ancak oradaki Sayıştay da parlamentoya rapor veriyor. AKP?nin TBMM?de bekleyen kanun teklifinin temel özelliği ise Sayıştay?ı hükümetin kontrolüne almak ve onun TBMM?ye rapor vermesini önlemektir. Bu durumda İngiltere Sayıştay?ının örnek alınması demek Sayıştay'ın mevcut olan borç çıkarma yetkisinin de elinden alınmasından başka bir şey değildir.

Sonuç olarak Türkiye'de İngiltere Sayıştay?ına benzer bir Sayıştay yapılanmasının gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin hukuk ve yargı sisteminin değişmesi gerekir. Bu kapsamlı bir anayasa değişikliği gerektirir. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun gündeminde ise böyle bir konu bulunmamaktadır. AKP?nin komisyona vermiş olduğu teklifte de Sayıştay mahkeme tipi olarak yapılandırılması önerilmiştir. Sanıyorum İngiltere modelini esas alalım diyenler bu basit anayasal gerçeği atladılar.

Yapılması gereken AKP?nin teklifini geri çekmesi ve Sayıştay Kanununda Anayasa Mahkemesi'nin son  kararı uyarınca yapılması gereken değişikliklerin yapılmasıdır. CHP?nin buna yönelik teklifi TBMM?de beklemektedir.

Saygılarımla?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.