Hatay?ın Anavatana Katılmasının Yıldönümü Dolayısıyla

22 Temmuz 2010 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.04
BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)
-----0-----
BAŞKAN ? Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139?uncu Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündem dışı konuşmalara geçiyoruz.
Gündem dışı ilk söz, seçim barajı ve demokrasi hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk?e aittir.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Şandır.
Sayın Hamzaçebi?
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hatay?ın ana vatana katılışının 70?inci yıl dönümü münasebetiyle Hataylıları Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hatay?ın ana vatana katılması nedeniyle büyük mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk?ü ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen?i rahmetle anıyorum, kendilerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
Gündem dışı üçüncü söz Tunceli ilinin sorunları hakkında söz isteyen Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis?e aittir.
Sayın Halis, buyurun efendim.
 ?
 

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.