Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3'üncü Maddesi Üzerinde

20 Temmuz 2010 Salı
?
SEKİZİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 00.20
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
----- 0 -----
Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın; Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin; İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 2 Milletvekilinin; Mardin (Eski) Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (1/775, 2/84, 2/407, 2/477, 2/508, 2/534, 2/711)
?
3?üncü madde üzerinde üç adet önerge vardır, önergeleri geliş sırasına göre okutup aykırılıklarına göre işleme alıyorum:
?
Tasarının 3?üncü maddesinin oylamasında?
OKTAY VURAL (İzmir) ? Sayın Başkan, efendim bu 3?üncü madde af niteliğinde bir maddedir. Dolayısıyla, Anayasa?mıza göre beşte 3 çoğunluğun aranması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu konuda Başkanlığınızın bu af niteliğinden dolayı yüce Meclise nitelikli çoğunluk arayacağınızı ifade etmenizi istirham ediyorum.
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Birleşime beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 00.54
DOKUZUNCU OTURUM
Açılma Saati: 01.02
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya)
----- 0 -----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 137?nci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.
526 sıra sayılı Kanun Tasarısı?nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Buyurun Sayın Bozdağ, bir söz talebiniz vardı.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
Sayın Hamzaçebi, sözünüz var mı?
 
 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Yapılan düzenlemenin af olmadığı kanaatindeyiz. Af, bir ceza kanununda yer alan bir ceza hükmü dururken, bu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmazken geçmişe yönelik olarak o cezadan dolayı cezalandırılmış olan kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya ortadan kaldırılmasıdır. Burada yapılmakta olan düzenleme, var olan bir cezanın hafifletilmesi veya ortadan kaldırılması yönündedir yani fiilin suç olmaktan çıkarılması yönündedir, aksi bir kabul tarzı ceza kanunlarında hiçbir zaman değişiklik yapılmayacağı gibi bir sonucu yaratır ki bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Düzenlemenin af olmadığı kanaatindeyiz.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
?

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.