Hamzaçebi, orman köyü sınırları içindeki 2-B arazilerinin orman köylüsüne bedelsiz verilmesini öngören kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 2-B arazilerinin, hak sahiplerinin durumuna göre bedelsiz, Emlak Vergisi değeri ya da rayiç bedel üzerinden satılması için kanun teklifi verdi.

Hamzaçebi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan ve üzerinde konut bulunan taşınmazların; hak sahibinin büyükşehir veya belediye sınırları içinde tapuda adına kayıtlı tam mülkiyetine sahip olduğu konut bulunmaması halinde emlak vergi değeri üzerinden, diğer hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden satılmasını öngörüyor.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan ve üzerinde tarım ve hayvancılık amaçlı bina ve tesislerle sanayi, ticaret ve benzeri iş yeri amaçlı bina ve tesisler bulunan taşınmazların, esnaf ile tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlara Emlak Vergisi değeri, diğerlerine rayiç bedel üzerinden satılmasını içeren teklif, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan, münhasıran bahçe ya da tarım veya hayvancılık amacıyla kullanılan taşınmazların ise Emlak Vergisi değeri üzerinden satılmasını öngörüyor.

Teklif orman köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazların orman köylülerine bedelsiz olarak devredilmesini düzenliyor.

Teklife göre, tarım veya hayvancılık amacıyla kullanıldığı için hak sahiplerine emlak vergi değeri üzerinden satılan taşınmazlarla orman köyü sınırları içerisinde bulunan ve münhasıran yerleşim veya tarım ya da hayvancılık amacıyla kullanıldığı için hak sahiplerine bedelsiz olarak devredilen taşınmazların tapu kütüklerine, satış ve devir işlemi sırasında, on yıl süreyle satış ve devir amacı dışında kullanılamayacağı yönünde şerh konulacak.

Emlak Vergi Değeri esas alınarak hesaplanan bedel, rayiç bedelin yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Teklife göre, 2-B arazisi satışından elde edilecek gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilecek. Gelirin yüzde 40'ı orman köylülerinin kalkınması ile orman alanlarının ıslahı, ihyası ve yeni orman alanlarının oluşturulması, yüzde 30'u gecekondu bölgeleri ve 2-B arazileri üzerindeki yerleşim yerlerinin altyapısının yapılması ve iyileştirmesiyle şehirlerdeki yapıların depreme karşı güçlendirilmesi, diğer yüzde 30'u ise hayvancılığın desteklenmesi ile devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.