Boş Ziraat Mühendisliği kadrolarına atama yapmayı düşünüyor musunuz?

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e, "Bakanlığınızda, varsa boş ziraat mühendisliği kadrolarına atama yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Atama bekleyen ziraat mühendislerinin sorunlarını Meclis'e taşıyan Hamzaçebi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine şu sorulara yanıt aradı:

- Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında ziraat mühendisi istihdam etmek üzere tahsis edilen kadro adedi ne kadardır? Bu kadroların ne kadarı dolu, ne kadarı boştur?

- Bakanlığınızda varsa boş ziraat mühendisliği kadrolarına atama yapmayı düşünüyor musunuz?

- Tarım sektörünün teşviki için ilave olarak ziraat mühendisi kadrosu ihdas etmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız kadro sayısı ne olacaktır? Bu konuda atama bekleyen ziraat mühendislerinin taleplerini de dikkate alacak mısınız?

- 2004 yılında uygulamaya konulan ve Bakanlığınızca yürütülen Tarımsal Yayımı Geliştirme Programı (TAR-GEL) kapsamında açıktan atama suretiyle yıllar itibarıyla ne kadar personel istihdam edilmiştir?

- TAR-GEL kapsamında istihdam edilen meslek gruplarının tespitinde hangi ölçütler esas alınmıştır?

- TAR-GEL kapsamında istihdam edilen personelin meslek grupları ve yıllar itibarıyla dağılımı nasıldır?

- Ziraat mühendislerinin kamuda daha çok istihdamına olanak sağlayacak Tarımsal Yayımı Geliştirme Programının benzeri programları yaşama geçirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda başlatılmış bir çalışma var mıdır?

- Gerek üniversitelerin ziraat fakültelerinden mezun olanların, gerekse tarım sektöründeki daralma nedeniyle işlerini kaybedenlerin oluşturduğu ve sayıları her geçen gün artan işsiz ziraat mühendislerinin biran önce iş olanaklarına kavuşmaları konusunda Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir?

- Şuanda ziraat fakültelerinde kaç öğrenci öğrenim görmektedir? 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ziraat fakültelerine kaç öğrenci alınmıştır? 2011-2012 döneminde ziraat fakültelerinden mezun olan öğrenci sayısı ne kadardır?

- TÜİK verilerine göre, tarım alanlarının ve ekilebilir tarım alanlarının her geçen yıl daralmasının nedenini nasıl açıklamaktasınız?

- TÜİK verilerine göre, AKP hükümetleri döneminde ithalatın gerisinde kalan ihracatın artırılmasına yönelik Bakanlığınızca alınan tedbirler nelerdir?

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.