Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 1. Bölümü Üzerinde

2 Temmuz 2010 Cuma
?
                                             İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.36
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Gülşen ORHAN (Van)
?
4 -  Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/892) (S. Sayısı: 524) (x)
BAŞKAN ? Komisyon ve Hükûmet yerinde?
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Tekelioğlu.
Birinci bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili.
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün bu kürsüden Dışişleri Bakanlığının teşkilat kanun tasarısına ilişkin olarak Sayın Dışişleri Bakanının konuşmasını dinledik. İddialı cümlelerle konuştu, Türkiye Cumhuriyeti?nin uluslararası alanda iddialı olacağı anlamına gelen sözler sarf etti. Tabii ki Türkiye Cumhuriyetinin iddialı olması, iddialı bir dış politika yürütecek olması hepimizi mutlu eder. Sayın Bakanın Türkiye projesini ?uluslararası alanda söz sahibi olmak? olarak özetleyebiliriz. Konuşmasını bu çerçevede yaptı. Zaman zaman hamasete yaslanan ve duygulara hitap etmeye çalışan ancak itiraf etmeliyim ki içerik açısından oldukça zayıf, güçsüz bir konuşmaydı. Duygulara hitap etmeye çalışan yanı, içerikteki eksikliği, zayıflığı gidermeye yetmiyordu.
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) ? Başkanım yapma, Başkanım.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Aklımda kalan şunlar Sayın Bakanın konuşmasından: G20, Türkiye G20 üyesidir, Türkiye G20 içerisinde aktif rol oynayacaktır. Vizeler kaldırılıyor. Diplomasi akademisi kuruluyor. Mescidi Aksa İsrail?in değildir. Kudüs Filistin?in başkenti olacaktır. Bunun ardından daha sonra ikinci kez söz aldığında Kudüs?ün yanına Semerkant?ı, Bişkek?i ekledi, Türk cumhuriyetlerine kadar uzandı.
Değerli arkadaşlar, bu konularla ilgili birkaç cümleyle sınırlı olarak görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye, 57?nci Hükûmet döneminde de G20 üyesiydi. Yani hem Sayın Başbakan hem Sayın Dışişleri Bakanı sık sık âdeta Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetleri döneminde Türkiye G20 üyesi olmuş gibi bir izlenim veriyor. Böyle bir şey yok. Türkiye daha önceden beri G20?nin üyesidir.
Türkiye, 1989?da Helsinki Zirvesi?nde Avrupa Birliğinin tam üye adayı olarak ilan edildi, AKP döneminde Türkiye, Avrupa Birliğinin kapısında bekletilen bir ülke oldu. Sayın Bakan, bu konulara hiç girmedi, benim görev alanımda değil diyecek muhtemelen, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin görev alanında ama tablo budur.
Vizeler kaldırılıyor ama hangi ülkelerle kaldırıldı? Sayın Bakan onların listesini verirse mutlu oluruz. Türkiye Cumhuriyeti?nin diplomatları hangi ülkelere hâlen kırmızı pasaportla gidiyor, bunların listesini versin. Türkiye Cumhuriyeti?nin vatandaşları Avrupa Birliği üyesi ülkelere acaba vizesiz gidebiliyor mu? Bunların bilgilerini doğrusu merak ediyorum.
Evet, dün bir faaliyetten daha söz etti Sayın Bakan, ?Son Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini başarıyla Türkiye?ye getirdik.? dedi. Türkiye, AKP Hükûmetleri döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi oldu. Buna son derece mutlu olduk ama aynı Güvenlik Konseyinden Türkiye, İsrail?in kınanması yönünde bir kararı çıkartmakta başarılı olamamıştır. Sayın Bakan bunun yerine ?İsrail?den cenazeleri Türkiye?ye getirttik.? diyor. Başarı olarak bize bunu sunuyor, bununla yetinmemizi istiyor. Doğrusu, üzüntü verici buluyorum. ?Kudüs, Filistin?in başkenti olacaktır.? Cümle bu, itiraz etmiyorum ama Sayın Bakan, acaba, Yukarı Karabağ?la ilgili olarak neden aynı kararlılığı göstermiyor veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nin geleceğiyle ilgili, oradaki vatandaşlarımızı, Kuzey Kıbrıs?ı rahatlatacak aynı kararlılıkta bir cümleyi neden sarf edemiyor? Bunları doğrusu merak ediyorum. Acaba, Irak?taki Musul, oradaki Türkler? Kimindir oradaki Türkmenler? Bunlara sahip çıkacak bir Türkiye Cumhuriyeti yok mudur, bir Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yok mudur?
Tamamen dinî motiflere dayalı, ulusal çıkarları biraz daha ikinci plana atan, gerçekte de ulusal çıkarlardan belki zaman zaman taviz veren bir Dışişleri Bakanı, bir Hükûmet. Böyle bir anlayış görüyorum. Bu konularda kamuoyunun, milletimizin endişeleri vardır. Bu endişeleri Sayın Bakan dünkü konuşmasıyla gidermemiştir, giderememiştir.
Değerli arkadaşlar, ben, Sayın Bakanın âdeta ?Yeni Osmanlıcılık? olarak isimlendirebileceğimiz bu politikasının yürütülmesinde geçmişimizden, yani Osmanlı İmparatorluğu?ndan, o büyük devlet geleneğinden güç olacak olmasını olumlu buluyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Bunu olumlu buluyorum. Büyük devlet geleneği olan bir milletiz biz. Buradan güç almak son derece önemli ve geleceğe, 21?inci asırdaki Türkiye Cumhuriyeti?nin geleceğine iddialı hazırlanmamız gerekir.
Türkiye, güçlü bir ülkedir ancak geçmişimizden güç alırken, acaba, cumhuriyetten Sayın Bakan güç alıyor mu, cumhuriyetin değerlerinden güç alıyor mu? Bunu, şimdi, zamanım sınırlı olduğu için burada açıklayamayacağım ama biraz sonra bir önergede, izin verirseniz, bu konuda sizlere bilgi vermek ve Sayın Bakanın cumhuriyetin değerleriyle herhangi bir problemi olup olmadığını kendisine sormak ve Parlamento huzurunda Parlamentonun ve milletimizin bilgilenmesini isteyeceğim.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi
?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.