Hamzaçebi'den 2/B'lere ilişkin yasa teklifi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 2/B?lere ilişkin verdiği kanun teklifi ile orman köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazların orman köylülerine bedelsiz olarak devredilmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye?nin 68 ilinde var olan 2/B arazilerinin çok büyük bir bölümünün orman köylüleri tarafından kullanıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

?Teklif satış bedelini; başka evi olmayıp da 2/B arazilerinde konut amaçlı kullanılmak üzere bina yapmış olanlar için emlak vergi değeri, diğerleri için rayiç bedel, tarımsal amaçlı kullanımlar için de yine emlak vergi değeri olarak belirlemektedir. Orman köylüleri için ise bedelsiz devir öngörülmüştür. Böylece, hak sahiplerine doğrudan satılacak olan 2/B arazilerinin satış bedelinin Anayasa?nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri göz önüne alınarak hakkaniyete uygun bir biçimde belirlenmesi öngörülmektedir.?

Gerekçede, İstanbul?un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesindeki bazı yerleşimler ile Türkiye?nin birçok yerleşim bölgesinde olduğu gibi yapılaşma olan kimi yerlerin bir kısmı 2/B arazisi, bir kısmının ise orman arazisi olabildiğine dikkat çekilerek, ?Teklif 2/B ve orman arazilerinde iç içe geçtiği yerlerdeki yapıların mülkiyet sorununun çözümünü de sağlamaktadır? denildi.

Teklife göre hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazlarda şu hükümler uygulanacak:

"Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan, üzerinde konut bulunan taşınmazlar; hak sahibinin satışa konu taşınmazın bulunduğu büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içerinde tapuda adına kayıtlı tam mülkiyetine sahip olduğu konutunun bulunmaması halinde emlak vergi değeri üzerinden, diğer hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden satılacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan ve üzerinde tarım ve hayvancılık amaçlı bina ve tesisler ile sanayi, ticaret, vb. işyeri amaçlı bina ve tesisler bulunan taşınmazlar; esnaf ile tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunanlara emlak vergi değeri, diğerlerine rayiç bedel üzerinden satılacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan, münhasıran bahçe ya da tarım veya hayvancılık amacıyla kullanılan taşınmazlar hak sahiplerine emlak vergi değeri üzerinden satılacak.

Orman köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar orman köylülerine bedelsiz olarak devredilecek.

Emlak Vergi Değeri esas alınarak hesaplanan bedel rayiç bedelin yüzde 50?sinden fazla olamayacak."

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.