Hamzaçebi, Kanal İstanbul Projesi'ni sordu

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kanal İstanbul Projesi için belirlenen güzergahın ne büyüklükte bir tarım ve orman alanına isabet ettiğini sordu.

Hamzaçebi, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Erdoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi'nin ihalesinin yakın zamanda yapılacağını ifade ettiğini hatırlattı.

Basında Silivri ile Terkos Gölü'nün batısında kalan bölge arasında yapımı düşünüldüğü iddia edilen kanal projesinin geçeceği muhtemel bölge üzerinde birinci derecede tarım ve orman alanlarının da yer aldığını vurgulayan Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar yapmış olduğu planlar ve almış olduğu kararlarda projenin güzergahı üzerinde yapı kısıtları ve korumaya yönelik kararlar bulunduğunu ifade etti.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin güzergah belirlenmesini de içeren etüt ve proje çalışmalarının hangi aşamada olduğunu, hangi kurum tarafından yürütüldüğünü öğrenmek isteyen Hamzaçebi, Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

1- Kanal İstanbul projesine ilişkin güzergâh belirlenmesini de içeren etüt ve proje çalışmaları hangi aşamadadır ve hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

2- Yapımı düşünülen Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergâh tam olarak belirlenmiş midir?

3- Belirlenmiş ise bu güzergâh ne büyüklükte tarım ve orman alanına isabet etmektedir?  

4- Mer?i mevzuat uyarınca hazırlanarak onaylanmış olan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Kanal projesinin güzergâhına isabet eden bölgelere hangi plan kararları getirilmiştir?

5- Kanal projesinin planlanan genişliği, çevresinde düşünülecek diğer kullanımlara ait alanlar da dâhil edildiğinde kaç metredir?

6- Kanal projesinin iki yanına; şu an mevcut imar planlarında izin verilenler hariç olmak üzere;, konut, rezidans, turizm, oteli ticaret gibi kullanımlara yönelik planlama, imar ve inşaat faaliyet yapılacak mıdır?

7- Bu proje Çevre Düzeni Planı uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının İstanbul için belirlemiş olduğu gelişim hedefi ile örtüşmekte midir?

8- Kanal projesi ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yazılı görüş alınmış mıdır?

Başbakan Recep Tayyip Erdogan tarafından cevaplandırılması istemiyle verilmiş önerge için lütfen tıklayınız...

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.