Genel Kurulda "Silopi?deki Eyleme ve Güvenlik Güçlerinin Eyleme Yönelik Müdahalesine" İlişkin Açıklaması

                                                                         
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

112?nci Birleşim
4 Haziran 2010 Cuma
 
?
BAŞKAN - Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
4?üncü sırada yer alan,  Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu?nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı: 488)(X)
 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Dünkü birleşimde tasarının 4?üncü maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşma yapılmıştı.
Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adıyaman Milletvekili Şevket Köse?ye aittir.
Buyurunuz Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar)
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Köse.
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş. (BDP sıralarından alkışlar)
Buyurunuz Sayın Karabaş.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederiz Sayın Karabaş.
Şahıslar adına söz yok.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, ben 60?a göre söz istiyorum efendim. Çok kısa bir söz istiyorum 60?ıncı maddeye göre.
BAŞKAN ? Siz soru-cevap için değil, 60 için söz istiyorsunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Evet.
BAŞKAN ? Tamam.
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
 
V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
7.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi?nin, Silopi?deki eyleme ve güvenlik güçlerinin eyleme yönelik müdahalesine ilişkin açıklaması
 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Dün akşam burada Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına konuşan sayın milletvekilleri Silopi?de meydana gelen olaylar nedeniyle güvenlik güçlerinin yaptığı uygulama sonucu Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin yaralandığını ifade ettiler. O saatte ben İnternet?ten haberleri takip etmeye çalıştım ancak İnternet?e düşen bir haber yoktu. Sadece ?yuksekova.com? kaynaklı bir haber vardı, orada da haberin detayı yoktu. Bu sabah gazetelerden haberi öğrenmeye çalıştım. Sayın Sevahir Bayındır?ı arayarak kendisine geçmiş olsun dilemek istedim. Bulamadım, yakınına not bıraktım. Barış ve Demokrasi Partisinin grup başkan vekillerine bir geçmiş olsun dileğimi ilettim.
Silopi?deki eylemi onaylamak tabii ki mümkün değil. Eylemin amacı, güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı yaptığı harekâtı kınamak, bu harekâtın durdurulması amaçlı bir mesajı taşıyan eylem. Ancak, bir sayın milletvekilinin güvenlik güçlerinin bu yasa dışı eyleme yönelik olarak yapmış olduğu müdahalede yaralanmış olmasını çok üzüntü verici buluyorum. Bu eylemi, bu orantısız güç kullanımını onaylamak mümkün değildir. Sayın Sevahir Bayındır?a geçmiş olsun diyorum ve Sayın İçişleri Bakanını bu konuda göreve davet ediyorum. Bu konudaki hassasiyetimi ifade etmek üzere söz aldım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi. 

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.