Bir yandan elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirip serbest piyasayı savunurken diğer yandan zam yok açıklaması yapmak tam bir çelişkidir

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ve İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
M.AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
(25.12.2012)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız?ın, Ocak ayında doğalgaza ve elektriğe zam yapılmayacağını açıklamış olması tüketicilerimiz açısından ilk bakışta sevindirici olmakla birlikte gerçek durumu yansıtmaktan uzaktır. Sayın Bakan aslında Şubat ayından itibaren elektrik ve doğal gaza büyük oranda zam geleceğinin müjdesi(!)ni vermektedir.
Öte yandan Sayın Bakan yaptığı açıklamayla, yetkisinin dışına çıkmış ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?nun yetkisini gaspetmiş gözükmektedir. Yasalara göre  bakanın fiyatlara müdahale yetkisi yoktur. Çünkü gerek doğal gaz gerekse  elektrik tarifelerini belirleme yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?na aittir.  Bu tarifeler, dağıtım şirketlerinden gelen talepler ve piyasa şartları değerlendirilerek EPDK tarafından oluşturulur. Gerçekte Sayın Bakanın yaptığı ise Şubat ayında gerçekleşecek  zammın Ocak ayında zam yok diye sunulmasından başka bir şey değildir. Bu tam bir aldatmacadır. Zira Enerji Bakanının tarifelere müdahale etme yetkisi yoktur.
Ayrıca bir yandan elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirip serbest piyasayı savunurken diğer yandan zam yok açıklaması yapmak tam bir çelişkidir.
Bu nedenle asıl yetkili kurum olan EPDK?yı konu ile ilgili açıklama yapmaya davet ediyoruz.
Bir diğer konu da şudur:
Doğal gaza 2011 Eylül ayından 2012 yılı sonuna kadar yapılan zammın toplamı yüzde 53?tür. Bu süre içinde memur maaşlarındaki artış ise toplam yüzde 8,2?dir. 2013 yılı memur maaşlarındaki artış ta toplam yüzde 3+3?tür. Asgari ücretteki durum da bundan farklı değildir. Şimdi elektrik ve doğal gaz zammı ile yapılan memur maaşlarındaki bu artışın geri alınmasıdır.
Sırada sigara ve alkollü içkilere yılbaşında gelecek zam vardır.
Saygılarımla.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.