Hamzaçebi, bedelli askerlikten ne kadar para toplandığı ve toplanan paraların nereye harcandığını sordu

   İstanbul Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili M. Akif HAMZAÇEBİ bedelli askerlikten ne kadar para toplandığı ve toplanan paraların nereye harcandığı konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Soru önergesini okumak için lütfen tıklayınız

   Soru önergesinde,
6252 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 46?ncı madde eklenmek suretiyle; 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülere, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı defaten ya da yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına olanak tanındığı, maddenin 4 üncü fıkrasıyla da, özel hesapta toplanan paraların Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılmasının hüküm altına alındığı hatırlatılarak,
Aşağıdaki soruların cevaplandırılması istenmiştir.
1-    1111 sayılı Askerlik Kanunda yapılan düzenleme neticesinde, Kanun ile belirlenen bedeli gerek defaten, gerekse yarısını başvuru tarihinde diğer yarısını başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde ödeyen yükümlülerden ne kadar para toplanmıştır?
2-    Toplanan paraların kullanım usul ve esaslarını belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış mıdır? Yayınlanmamış ise ne zaman yayınlamayı düşünmektesiniz?
3-    Yükümlülerden Kanun kapsamında toplanan paraların ne kadarı şehit yakınlarının, ne kadarı gazilerin, ne kadarı özürlülerin, ne kadarı erbaş ve er ailelerinin, ne kadarı vazife malullerinin sosyal hizmet ve yardımları için harcanmıştır?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.