Bu ancak bir zihni sinir projesi olabilir

CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: ZİHNİ SİNİR PROJESİ
30.11.2012
________________________________________
    
    
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu'na ilişkin, "99 ve 2001 yılı ekonomik krizlerini 28 Şubat'a bağlayan bir anlayış var. Bu ekonomi bilmeyen birisinin yazabileceği bir şey. Bu iki küçülme nedeniyle 99 ve 2001 krizleri nedeniyle milli gelirin 75 milyar dolar azaldığını iddia ediyor. Ve bunu da 28 Şubat'a bağlıyor. Bu ancak bir zihni sinir projesi olabilir" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM'de basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu'nun, darbe ve muhtıraların ülke ekonomisine etkisinin anlatıldığı bölüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-"AKP HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNE DE İTHAMLAR YÖNELTİLMEKTEDİR"-

Raporun "28 Şubat'ın ülke ekonomisine maliyeti" başlıklı bölümünün birtakım varsayımlara dayalı olarak yazıldığının anlaşıldığını belirten Hamzaçebi, "Ancak dayanılan varsayımların çok büyük bir bölümü yanlıştır, bu nedenle bu varsayımlardan hareketle varılan sonuçlar da yanlış olmuştur. Ayrıca bu varsayımların kabulü halinde AKP hükümetleri dönemine de çok büyük ciddi eleştiri ve itham yöneltilmektedir" dedi. Hamzaçebi, şöyle devam etti:
"Varsayımlardan birisi şudur; Türkiye 28 Şubat nedeniyle 97-2007 periyodunda yaklaşık 119 milyar ABD doları fazladan faiz giderlerine harcama yapmıştır. Yani 2002 sonundan itibaren iktidarda olan parti AKP olduğuna göre onun döneminde 28 Şubat etkisi nedeniyle Hazine pahalı borçlanmış ise bunu hükümete sormak gerekir. Ayrıca rapor, şöyle bir ciddi eleştiri yöneltiyor ilgili dönemde hükümetlerin yapısal sorunlara kayıtsız kalması ve popülist harcamalarını finanse etmek için yüksek faiz oranlarını teşvik etmeleri kısa vadeli sermaye akımlarını teşvik etmiş ve kur faiz arasındaki makasın açılmasına neden olmuştur. Yani AKP hükümetleri de yapısal sorunlara kayıtsız kalmıştır, popülist harcamalarını finanse etmek amacıyla yüksek faiz oranlarıyla borçlanmışlardır. Bunun cevabını AKP Hükümeti, Hazine'den sorumlu Sayın Bakan verecektir."

-"RAPORA GÖRE AKP HÜKÜMETİ IMF'DEN PAHALI BORÇLANMIŞTIR"-

Rapor'un 1999 ve 2001 yılı krizlerini de 28 Şubat'a bağlandığına dikkat çeken Hamzaçebi, "Bunun gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. 99 krizi önce Güneydoğu Asya'da başlayan daha sonra Rusya'yı etkisi alan giderek bütün Asya ve diğer dünya ekonomisini etkisi altına alınan kriz nedeniyle yaşanmıştır. 99 krizinin nedeni dünya konjonktürüdür özellikle Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik krizlerdir. Onun etkisiyle Türkiye ekonomisi de küçülmüştür. 2001 krizinin neden çıktığı herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. 99 yılı sonunda IMF ile yapılan stand by anlaşması uyarınca uygulamaya konulan program 2001 Şubatında krizle sonuçlanmıştır. Programın kur ayarı son derece zayıftı, öngörülebilir kur rejiminin arkasında IMF'nin durmaması nedeniyle 2001'de bu kriz yaşanmıştır. Bunu götürüp 28 Şubat'a bağlamak, 99 krizini götürüp 28 Şubat'a bağlamak ekonomik gerçekleri çarptırmaktan başka bir şey değildir" dedi.

"Yine raporun hem AKP öncesi hükümetlere hem de AKP hükümetleri dönemine yönelttiği ciddi bir eleştiri de hükümetlerin IMF'den pahalı borçlandığıdır" diyen Hamzaçebi, şöyle devam etti:
"Rapor bu pahalı borçlanmaya ilişkin olarak şöyle bir değerlendirme yapmış, 2000-2008 yılları aralığında IMF'den yaklaşık 48.8 milyar destek kredisi alınmış alınan bu kredinin maliyeti 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Ve ABD doları bazında yüzde 12.3 gibi oldukça yüksek faiz oranından borç alınmıştır. IMF'den alınan 48.7 milyar dolarlık kredinin 13 milyar doları AKP hükümeti döneminde alınmıştır. Bunun 3 milyar doları AKP öncesi yapılan stand by nedeniyle kullanılan miktardır. Onu ihmal ettiğimizde AKP hükümeti 2005 yılında IMF'den 10 milyar dolar kredi almıştır."
"Raporun değerlendirmesini dikkate alacak olursak AKP Hükümeti IMF'den pahalı borçlanmıştır" ifadesini kullanan Hamzaçebi, "Hazineden sorumlu Sayın Bakan veya Sayın Başbakan bu raporun kendilerini itham eden eleştiren bölümlerine yönelik açıklamalarını yapacaklardır" dedi.

?Rapor, bir anlamda yüksek faiz lobisinin, 28 Şubat'ı yaptırdığına yönelik bir arka plana dayanıyor, rapor bunu açıkça ifade etmese de böyle bir zihni arka planı barındırıyor.? diyen Hamzaçebi, "Ama 28 Şubat nedeniyle AKP hükümetlerinin pahalı borçlandığını söylemek oldukça ciddi bir itham, sanıyorum, hükümet açıklayacaktır. Hükümet pahalı borçlanmasının, yüksek faiz lobisine bir anlamda teslim olmuş olmasının gerekçelerini açıklayacaktır herhalde" dedi.

-"ZİHNİ SİNİR PROJESİ"-

Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun ciddi bir iddia ortaya koyduğunu ifade eden Hamzaçebi, "Bu iddiayı hükümet yanıtlamalı. 99 ve 2001 yılı ekonomik krizlerini 28 Şubat'a bağlayan bir anlayış var. Bu ekonomi bilmeyen birisinin yazabileceği bir şey. Bu iki küçülme nedeniyle 99 ve 2001 krizleri nedeniyle milli gelirin 75 milyar dolar azaldığını iddia ediyor. Ve bunu da 28 Şubat'a bağlıyor. Bu ancak bir zihni sinir projesi olabilir" diye konuştu.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.